Strona główna / Aktualności / Rzeczpospolita.pl: W ...

Rzeczpospolita.pl: W przypadku rozwodu oszczędności w PPK są dzielone między małżonków

Aktualności

Rzeczpospolita.pl: W przypadku rozwodu oszczędności w PPK są dzielone między małżonków

1 czerwca 2023

Rzeczpospolita.pl: W przypadku rozwodu oszczędności w PPK są dzielone między małżonków

Jeśli środki zgromadzone w PPK należą do majątku wspólnego małżonków, to w przypadku rozwodu albo unieważnienia małżeństwa - w wyniku podziału majątku wspólnego - mogą one przypaść byłemu małżonkowi uczestnika PPK - pisze Joanna Gawęda, ekspertka PFR Portal PPK na łamach Rzeczpospolitej.

Środki z PPK, przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK w wyniku podziału majątku wspólnego, są przekazywane mu w formie wypłaty transferowej na jego rachunek PPK. Jeżeli były małżonek uczestnika PPK nie ma rachunku PPK, środki przypadające mu w wyniku podziału majątku wspólnego są przekazywane w formie wypłaty transferowej na wskazany przez niego rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia (do wypłaty środków z tej lokaty stosuje się odpowiednio art. 99 ust. 1 ustawy o PPK). Ponadto możliwy jest zwrot tych środków w formie pieniężnej, jednak w przypadku wyboru tej opcji przekazanie środków będzie wiązać się z pewnymi pomniejszeniami, chyba że były małżonek ukończył już 60. rok życia lub nabył prawo do emerytury.

Ważne
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, w tym środków zgromadzonych na rachunku PPK małżonka.

 

Wypłata transferowa na rachunek PPK

Wypłata transferowa na rachunek PPK byłego małżonka jest dokonywana przez instytucję finansową w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku i przedstawienia dowodu, że ma prawo do środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK. Jeżeli były małżonek uczestnika PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK (ma kilka rachunków PPK), wypłaty transferowej dokonuje się na rachunek PPK wskazany przez niego we wniosku o wypłatę transferową.

Przeniesienie środków na lokatę terminową

W sytuacji, gdy były małżonek uczestnika PPK nie ma rachunku PPK i chce, aby przysługujące mu środki zostały przekazane na rachunek terminowej lokaty, instytucja finansowa dokona takiej wypłaty transferowej, jeżeli w umowie o prowadzenie rachunku terminowej lokaty przewidziano możliwość dysponowania środkami z PPK po osiągnięciu przez byłego małżonka 60 roku życia, czyli na warunkach określonych w art. 99 ust. 1 ustawy o PPK. Instytucja finansowa dokona wypłaty transferowej dopiero po okazaniu potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku takiej lokaty.

Wypłata transferowa na rachunek lokaty terminowej powinna zostać dokonana w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia instytucji finansowej przez byłego małżonka uczestnika PPK dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK przypadły temu byłemu małżonkowi.

Zwrot środków w formie pieniężnej

Dokonanie zwrotu, czyli wypłata środków byłemu małżonkowi w formie pieniężnej, będzie wiązać się z pomniejszeniami. Były małżonek otrzyma przypadające mu środki pomniejszone o:

  • 30% środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę uczestnika PPK, które trafią do ZUS jako składka na poczet jego przyszłej emerytury (jeśli dla byłego małżonka nie jest prowadzone konto ubezpieczonego w ZUS, środki te trafią na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy) oraz
  • środki pochodzące z dopłat od państwa (wpłaty powitalnej i dopłat rocznych), które trafią na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy.

 

Oznacza to, że na rachunek byłego małżonka uczestnika PPK trafi 70% przypadających mu środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez podmiot zatrudniający uczestnika PPK, oraz 100% przypadających mu środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez uczestnika PPK, po uprzednim pomniejszeniu ich o 19% zryczałtowany podatek dochodowy (podatek od zysków kapitałowych).

Ważne
Jeśli małżonek uczestnika PPK ukończył 60. rok życia lub nabył prawo do emerytury pomniejszeń przy zwrocie nie dokonuje się.

 

Artykuł "W przypadku rozwodu oszczędności w PPK są dzielone między małżonków" na Rzeczpospolitej.pl jest dostępny pod adresem: https://www.rp.pl/prawo-pracy/art38532721-w-przypadku-rozwodu-oszczednosci-w-ppk-sa-dzielone-miedzy-malzonkow

Autor: Joanna Gawęda

Ostatnie wpisy
1

19 lutego 2024

Czym PPK różni się od PPE?
2

19 lutego 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
3

14 lutego 2024

Roczna informacja dla uczestnika PPK
4

14 lutego 2024

Biuletyn PPK: 4 miliony aktywnych rachunków PPK
5

12 lutego 2024

Dyżur ekspertów PPK – jeden klik, by wiedzieć więcej!
Zobacz także
Zdjęcie artykułu prawo-pl-wprowadzanie-w-blad-1023n

6 października 2023

Prawo.pl: Wprowadzenie w błąd przez pracownika zwalnia pracodawcę z odpowiedzialności za brak wpłat do PPK

Zdjęcie artykułu kadry-infor-naliczanie-wplat-za-osobe-wspolpracujaca-0923n

18 września 2023

kadry.infor.pl: Naliczanie wpłat za osobę współpracującą

Zdjęcie artykułu dziennik-gazeta-prawna-nie-kazdy-zatudniony-student-moze-byc-uczestnikiem-ppk

6 czerwca 2023

Dziennik GazetaPrawna.pl: Nie każdy zatrudniony student może zostać uczestnikiem PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.