Strona główna / Aktualności / Środki w PPK mogą zo ...

Środki w PPK mogą zostać podzielone w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków

Aktualności

Środki w PPK mogą zostać podzielone w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków

27 października 2023

Środki w PPK mogą zostać podzielone w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków

Środki w PPK, przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK w wyniku podziału majątku wspólnego po rozwodzie, są przekazywane w formie wypłaty transferowej na jego rachunek PPK, a jeśli go nie ma - podlegają zwrotowi w formie pieniężnej albo są przekazywane na rachunek lokaty terminowej. 

Zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Małżonkowie mogą w umowie - zawartej w formie aktu notarialnego - modyfikować zakres wspólności ustawowej, zarówno przed zawarciem, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Ustanowienie rozdzielności majątkowej może też ustanowić sąd, z ważnych powodów, na żądanie każdego małżonków. Małżeńska wspólność majątkowa ustaje wraz z ustaniem albo unieważnieniem małżeństwa. 

Przykład. Przed zawarciem małżeństwa, jeden z małżonków był już uczestnikiem PPK i gromadził środki w tym programie. O ile małżonkowie nie uzgodnili inaczej, środki te stanowią majątek osobisty tego małżonka - dopiero środki zgromadzone w PPK po zawarciu małżeństwa są częścią majątku wspólnego małżonków. 

 

Podział oszczędności w PPK 

Oszczędności zgromadzone na rachunku uczestnika PPK, należące do majątku wspólnego małżonków, w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa mogą podlegać podziałowi – tak, jak pozostałe składniki majątku wspólnego. Środki przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków są przekazywane - w formie wypłaty transferowej - na rachunek PPK byłego małżonka uczestnika PPK. Jeżeli były małżonek nie ma takiego rachunku, otrzyma środki jako zwrot w formie pieniężnej na rachunek bankowy. Możliwa jest także wypłata transferowa tych środków na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w banku albo na rachunek lokaty terminowej w SKOK. 

Przykład. Małżonkowie zostali uczestnikami PPK po zawarciu małżeństwa. Nie zawierali małżeńskiej umowy majątkowej, w związku z czym całość środków zgromadzonych w trakcie trwania małżeństwa, na ich wszystkich rachunkach PPK, stanowi przedmiot wspólności ustawowej. W przypadku rozwodu, dzieląc majątek wspólny, małżonkowie będą mogli ustalić, że część środków małżonka, który zgromadził na swoich rachunkach PPK większą kwotę, zostanie przetransferowana na rachunek PPK drugiego z małżonków. Dzieląc majątek wspólny, będą mogli jednak także zdecydować, że nie będą dokonywać żadnych operacji związanych z ich oszczędnościami na rachunkach PPK. 

Autor: Łukasz Skoczeń

Ostatnie wpisy
1

4 grudnia 2023

PPK - transfer środków na lokatę
2

30 listopada 2023

Czy od świątecznych upominków nalicza się wpłaty do PPK? 
3

29 listopada 2023

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki PPK?
4

28 listopada 2023

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK
5

27 listopada 2023

Zmiana sposobu inwestowania w PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu ppk_transfer_srodkow_na_lokate_1223

4 grudnia 2023

PPK - transfer środków na lokatę

Zdjęcie artykułu jakie-czynniki-maja-wplyw-na-wyniki-ppk-1123

29 listopada 2023

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki PPK?

Zdjęcie artykułu zaloguj-sie-i-sprawdz-swoj-rachunek-ppk-1123

28 listopada 2023

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.