Strona główna / Aktualności / Środki na rachunku P ...

Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

Aktualności

Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

16 marca 2022

Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją
  • Środki zgromadzone w PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej - wyjątek dotyczy tylko roszczeń alimentacyjnych
  • Nie można ustanowić zastawu na środkach z PPK

 

Celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika tego programu – zasadniczo z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Zgodnie z ustawą1 środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania tylko do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Środki ze wszystkich wpłat

Ustawa o PPK zawiera definicję „środków zgromadzonych na rachunku PPK”. Są to m.in. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy wydzielonych w funduszach inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami, nabywane przez uczestnika PPK za wpłaty, wpłaty dodatkowe, dopłaty roczne, przyjęte wypłaty transferowe lub za środki przekazane z tytułu konwersji lub zamiany.

Wyłączenie spod egzekucji sądowej i administracyjnej (z wyjątkiem dotyczącym roszczeń alimentacyjnych) obejmuje wszystkie środki na rachunku PPK - zarówno te pochodzące z wpłat podstawowych i dodatkowych sfinansowanych przez pracownika, jak i te pochodzące z wpłat podstawowych i dodatkowych sfinansowanych przez pracodawcę bądź z wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych od państwa.

 

Zastaw sprzeczny z celem oszczędzania

Nie jest dopuszczalne ustanowienie zastawu na środkach zgromadzonych w PPK. W zakresie nieuregulowanym ustawą o PPK, do funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w tej ustawie, oraz zarządzających nimi towarzystw funduszy inwestycyjnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych należy stosować tylko w takim zakresie, w jakim nie jest ona sprzeczna z ustawą o PPK. W związku z tym - mimo, że ustawa o PPK nie wprowadza wprost zakazu ustanawiania zastawu na środkach zgromadzonych w PPK - ustanawianie zastawu na jednostkach uczestnictwa jest sprzeczne z celem gromadzenia środków w PPK oraz z przewidzianymi w ustawie o PPK ograniczeniami w prowadzeniu egzekucji z tych środków.

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Ograniczenia dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę określone są w przepisach kodeksu pracy. Zgodnie z prawem2 z wynagrodzenia za pracę - dopiero po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu należności określone w tym przepisie (m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych albo na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne).

Wpłaty dokonywane do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania, uwzględnia się także przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń3.

_
1art. 95 ustawy o PPK
art. 87 par. 1 k.p.
3art. 87[1] k.p.

Autor: Anna Puszkarska

Ostatnie wpisy
1

12 czerwca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
2

11 czerwca 2024

Liczby mówią same za siebie – 5 lat PPK na XXVI Kongresie Brokerów
3

6 czerwca 2024

Emerytury w Niemczech
4

31 maja 2024

PPK dla osób zatrudnionych w zagranicznych podmiotach zatrudniających
5

29 maja 2024

Wpłaty do PPK, w części sfinansowanej przez pracodawcę, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów
Zobacz także
Zdjęcie artykułu ustawa-cie-zmiana-zakresu-informacji-gromadzonej-w-ewidencji-ppk-1123

22 listopada 2023

Ustawa o CIE uzupełniła zakres informacji gromadzonych w Ewidencji PPK o dane osób uprawnionych do środków z PPK po śmierci uczestnika

Zdjęcie artykułu sejm-przyjal-przeglad-ppk

13 marca 2023

Sejm przyjął Przegląd Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zdjęcie artykułu prawo-pl-co-zrobic-z-niezaleznymi-wplatami-do-ppk-przed-21-listopada

9 grudnia 2022

Prawo.pl: Co zrobić z nienależnymi wpłatami do PPK przed 21 listopada i po tej dacie?

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.