Strona główna / Aktualności / Umowy o zarządzanie ...

Umowy o zarządzanie PPK w sektorze publicznym także na czas nieoznaczony

Aktualności

Umowy o zarządzanie PPK w sektorze publicznym także na czas nieoznaczony

7 marca 2024

Umowy o zarządzanie PPK w sektorze publicznym także na czas nieoznaczony

Przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK, zamawiający publiczny musi sprawdzić, czy wartość zamówienia jest mniejsza niż próg unijny. Jeżeli ta przesłanka jest spełniona, można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony.

Do umów o zarządzanie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy. Wynika to z art. 7 ust. 2a ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W przepisie tym mowa jest także o umowach o prowadzenie PPK. W wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych zwrócono jednak uwagę, że podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. W sytuacji, gdy pracodawca (zamawiający) działa jako pełnomocnik pracownika (osoby fizycznej, niezobowiązanej do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych) i nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK, nie można uznać, że umowa o prowadzenie PPK nosi cechy zamówienia publicznego. 

Aktualne progi unijne

Od 1 stycznia 2024 r., w przypadku zamówień na zarządzanie PPK udzielanych przez:  

  • jednostki sektora finansów publicznych (z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego), a także państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - próg unijny wynosi 143 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 663 105 zł, 
  • innych zamawiających publicznych - próg unijny wynosi 221 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 024 799 zł. 

 

Ważne jest wynagrodzenie za zarządzanie PPK 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest: 

  • rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju, udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym lub roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości zamawianych usług lub dostaw, które mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia, albo 
  • łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.   

 

Wynika to z art. 35 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Jednocześnie, zgodnie z art. 35 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. W świetle tego przepisu oraz art. 49 ustawy o PPK, szacunkowa wartość zamówienia na zarządzanie PPK powinna być utożsamiana z wysokością wynagrodzenia pobieranego przez podmiot zarządzający PPK, a nie z wartością środków finansowych stanowiących aktywa funduszu. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy to kwota ustalana jako maksymalna wartość procentowa aktywów funduszu. Wskaźnik ten – wraz z danymi dotyczącymi uczestników PPK u danego zamawiającego (w szczególności ich liczbą oraz prognozowanymi wpłatami na fundusz przez określony umową okres) – stanowi postawę do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 

Okres, na jaki zostanie zawarta umowa

Po określeniu podstawy ustalenia wartości zamówienia, którą – przy zamówieniach na usługi powtarzające się lub podlegające wznowieniu w określonym czasie – jest łączna wartość tych zamówień z 12 miesięcy, należy pomnożyć tę podstawę przez okres, na jaki zamawiający zamierza zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.  

Jeżeli jednostka sektora finansów publicznych chce zawrzeć umowę o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony, ustala wartość tego zamówienia zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 2 prawa zamówień publicznych. Należy zrobić to w następujący sposób: miesięczna wartość wynagrodzenia wykonawcy za zarządzanie PPK (ustalona jako średnia z 12 miesięcy) x 48. Jeżeli tak ustalona wartość zamówienia na zarządzanie PPK będzie mniejsza niż próg unijny, to zamawiający zawrze (tak jak zamierzał) umowę o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony. W przypadku, gdy wartość zamówienia nie będzie mniejsza od progu unijnego, zawarcie umowy o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony nie będzie dopuszczalne (por. art. 434 i art. 435 prawa zamówień publicznych). 

Ważne: Jeżeli szacunkowa wartość zamówienia na zarządzanie PPK jest mniejsza niż próg unijny, do udzielanego zamówienia nie mają zastosowania przepisy prawa zamówień publicznych. W takim przypadku zamawiający może zawrzeć umowę o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony. Umowy o zarządzanie PPK nie można zawrzeć na czas nieoznaczony w sytuacji, gdy mają do niej zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych. Natomiast umowę o prowadzenie PPK zawsze należy zawrzeć na czas nieoznaczony.

Kliknij tutaj i pobierz najnowszą publikację "PPK w sektorze publicznym".

Autor: Redakcja PFR Portal PPK

Ostatnie wpisy
1

12 kwietnia 2024

Czy PPK to najlepszy benefit pracowniczy? Jak przekonać do niego pracowników? – odc. 7 cyklu „PPK 10/10”
2

12 kwietnia 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
3

9 kwietnia 2024

Zaproś nas do szkoły! Ruszył projekt „Emerytura to nie bzdura!”
4

9 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa – zapraszamy do oglądania online!
5

3 kwietnia 2024

Poznaj 5 dobrych postaw, które kształtuje w nas PPK – weź udział w odc. 6 cyklu „PPK 10/10”.
Zobacz także
Zdjęcie artykułu wplata_dodatkowa_od_pracodawcy_0224

2 kwietnia 2024

Wprowadzenie wpłaty dodatkowej pracodawcy wymaga zmiany umowy o zarządzanie PPK

Zdjęcie artykułu ppk_benefit_0324

27 marca 2024

PPK jako benefit dla pracownika

Zdjęcie artykułu oipp-VIII-032024

26 marca 2024

Wyróżnienia „Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy” po raz ósmy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.