Strona główna / Aktualności / Usunięcie instytucji ...

Usunięcie instytucji finansowej z Ewidencji PPK na jej wniosek 

Aktualności

Usunięcie instytucji finansowej z Ewidencji PPK na jej wniosek 

13 listopada 2023

Usunięcie instytucji finansowej z Ewidencji PPK na jej wniosek 

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń może złożyć wniosek o usunięcie go z Ewidencji PPK. Decyzję w tej sprawie wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. 

Zmiana w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, polegająca na uzupełnieniu art. 63 tej ustawy, wynika z art. 34 ustawy z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2023 r. nr 1723), który wszedł w życie 29 września 2023 r. 

Przyjęto, że Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechnego towarzystwa emerytalnego (PTE), pracowniczego towarzystwa emerytalnego (PrTE) lub zakładu ubezpieczeń, umieszczonego w Ewidencji PPK, na wniosek tego podmiotu. Przed nowelizacją ustawy o PPK, nie było formalno-prawnych możliwości złożenia wniosku o usunięcie z Ewidencji PPK, np. w związku ze zmianą profilu prowadzonej działalności statutowej. Nowe przepisy usunęły tę lukę. 

Zakaz zawierania umów 

Od dnia złożenia wniosku o usunięcie z Ewidencji PPK, instytucja finansowa zarządzana przez TFI, PTE, PrTE lub zakład ubezpieczeń, którego dotyczy ten wniosek, nie może zawierać umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK. 

Zgodnie ze stanowiskiem uzgodnionym przez PFR Portal PPK z Komisją Nadzoru Finansowego (patrz:Zagadnienia prawn e w zakresie ustawy o PPK – opublikowane na stronie mojeppk.pl rt, https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Zagadnienia-prawne-19.10.2023.pdf)  zakaz zawierania umów o prowadzenie PPK, przewidziany w dodanym nowelizacją art. 63 ust. 7b ustawy o PPK, odnosi się także do sytuacji, gdy instytucja finansowa, o której mowa w tym przepisie, zawarła umowę o zarządzanie PPK z danym podmiotem zatrudniającym przed objęciem jej zakazem zawierania umów o zarządzanie PPK. W przypadku osób zatrudnionych w takim podmiocie zatrudniającym zastosowanie będzie miał art. 17 ustawy o PPK, co oznacza, że - w pierwszym dniu po upływie terminu wskazanego w tym przepisie - stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK powstanie z mocy prawa.  

Przykład. Gdyby  TFI, umieszczone w Ewidencji PPK, 2 stycznia złożyło wniosek o usunięcie go z tej ewidencji, to od tego dnia fundusz inwestycyjny zarządzany przez to TFI nie mógłby zawierać umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK. Gdyby jednak pracodawca wcześniej zawarł umowę o zarządzanie PPK z tą instytucją finansową i zatrudnił pracownika np. 2 października, w związku z czym miałby obowiązek zawrzeć w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK najpóźniej 10 stycznia, to 11 stycznia z mocy prawa powstałby stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy tym pracownikiem, a instytucją finansową, z którą jego pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK. 

Przejęcie zarządzania funduszami zdefiniowanej daty 

W przypadku usunięcia TFI, PrTE lub PTE z ewidencji PPK - także na wniosek tego podmiotu - zastosowanie mają przepisy art. 68a ustawy o funduszach inwestycyjnych lub art. 64a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Natomiast w przypadku usunięcia zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK - także na wniosek tego podmiotu - zastosowanie mają przepisy art. 64 ust. 2-9 ustawy o PPK. Oznacza to, że zarządzanie funduszem inwestycyjnym przejmuje wówczas wyznaczona instytucja finansowa. W przypadku funduszu emerytalnego, depozytariusz funduszu niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo emerytalne wpisane do Ewidencji PPK. W przypadku usunięcia z Ewidencji PPK zakładu ubezpieczeń, zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty przejmuje wskazany przez KNF w formie decyzji zakład ubezpieczeń umieszczony w Ewidencji PPK, który - w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w przedmiocie przejęcia zarządzania - osiągnął najwyższą stopę zwrotu z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty. Takie rozwiązania powodują, że funduszami zdefiniowanej daty mogą zarządzać wyłącznie podmioty spełniające wymagania szczegółowo określone w przepisach.

Autor: Biuro Redakcji PFR Portal PPK 

Ostatnie wpisy
1

18 kwietnia 2024

Co kryje przed nami Deklaracja o rezygnacji z PPK? – odc. 8 cyklu „PPK 10/10”
2

18 kwietnia 2024

Biuletyn PPK: 1,26 mld złotych więcej w PPK
3

18 kwietnia 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
4

17 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa. Jak nie bać się przyszłości?
5

16 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa. Edukacja i bezpieczeństwo danych w platformach emerytalnych
Zobacz także
Zdjęcie artykułu nowe-przepisy-instytucje-finansowe-1123

2 listopada 2023

Nowe przepisy umożliwiają instytucji finansowej złożenie wniosku o usunięcie z Ewidencji PPK

Zdjęcie artykułu zmiana-ustawy-o-ppk

22 sierpnia 2023

Zmiana ustawy o PPK

Zdjęcie artykułu powstanie-centralna-informacja-emerytalna-0823n

21 sierpnia 2023

Powstanie Centralna Informacja Emerytalna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.