Strona główna / Aktualności / Nowe przepisy umożli ...

Nowe przepisy umożliwiają instytucji finansowej złożenie wniosku o usunięcie z Ewidencji PPK

Aktualności

Nowe przepisy umożliwiają instytucji finansowej złożenie wniosku o usunięcie z Ewidencji PPK

2 listopada 2023

Nowe przepisy umożliwiają instytucji finansowej złożenie wniosku o usunięcie z Ewidencji PPK

Od 29 września br. towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń może złożyć wniosek o usunięcie go z Ewidencji PPK. Decyzję w tej sprawie wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. 

Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, polegające na uzupełnieniu art. 63 tej ustawy, wynikają z art. 34 ustawy z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2023 r. nr 1723), który wszedł w życie 29 września 2023 r.

W nowych przepisach przyjęto, że Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechnego towarzystwa emerytalnego (PTE), pracowniczego towarzystwa emerytalnego (PrTE) lub zakładu ubezpieczeń, umieszczonego w Ewidencji PPK, na wniosek tego podmiotu. Przed nowelizacją ustawy o PPK, nie było formalno-prawnych możliwości złożenia wniosku o usunięcie z Ewidencji PPK, np. w związku ze zmianą profilu prowadzonej działalności statutowej. Nowe przepisy usunęły tę lukę.

Od dnia złożenia wniosku o usunięcie z Ewidencji PPK, instytucja finansowa zarządzana przez TFI, PTE, PrTE lub zakład ubezpieczeń, którego dotyczy ten wniosek, nie może zawierać umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK.

Zakaz zawierania umów - co to oznacza w praktyce?

Zgodnie ze stanowiskiem uzgodnionym przez PFR Portal PPK z Komisją Nadzoru Finansowego, zakaz zawierania umów o prowadzenie PPK, przewidziany w dodanym nowelizacją art. 63 ust. 7b ustawy o PPK, odnosi się także do sytuacji, gdy instytucja finansowa, o której mowa w tym przepisie, zawarła umowę o zarządzanie PPK z danym podmiotem zatrudniającym przed objęciem jej zakazem zawierania umów o zarządzanie PPK. W przypadku osób zatrudnionych w takim podmiocie zatrudniającym zastosowanie będzie miał art. 17 ustawy o PPK, co oznacza, że - w pierwszym dniu po upływie terminu wskazanego w tym przepisie - stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK powstanie z mocy prawa.

Przykład: Załóżmy, że TFI, umieszczone w Ewidencji PPK, 2 listopada złoży wniosek o usunięcie go z tej ewidencji. Od tej daty, fundusz inwestycyjny zarządzany przez to TFI nie będzie mógł zawierać umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK. Jeżeli jednak pracodawca wcześniej zawarł umowę o zarządzanie PPK z tą instytucją finansową i zatrudnił pracownika np. 1 sierpnia, w związku z czym ma obowiązek zawrzeć w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK do 10 listopada, to zastosowanie znajdzie art. 17 ustawy o PPK. Powoduje to, że 11 listopada z mocy prawa powstanie stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy tym pracownikiem a instytucją finansową, z którą jego pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK. Jeżeli pracodawca wypłaci temu pracownikowi wynagrodzenie np. 12 listopada, to już od tego wynagrodzenia będzie miał obowiązek obliczyć i pobrać wpłaty do PPK.

 

O usunięciu z Ewidencji PPK decyduje Komisja Nadzoru Finansowego

W ustawie o PPK przewidziano także inne sytuacje, gdy TFI, PTE, PrTE lub zakład ubezpieczeń zostają usunięte z Ewidencji PPK. Przykładowo, jeżeli TFI, PTE, PrTE lub zakład ubezpieczeń zostały umieszczone w Ewidencji PPK na podstawie fałszywego oświadczenia o spełnianiu warunków, od których zależy umieszczenie w tej ewidencji, KNF wydaje decyzję o usunięciu tego podmiotu z Ewidencji PPK. Natomiast w przypadku, gdy TFI, PTE, PrTe lub zakład ubezpieczeń przestanie spełniać warunki umieszczenia w Ewidencji PPK, KNF wzywa ten podmiot do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie oraz występuje z wnioskiem do PFR S.A. o zawieszenie udziału tego podmiotu w Ewidencji PPK. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, KNF wydaje decyzję o usunięciu TFI, PTE, PrTE lub zakładu ubezpieczeń z Ewidencji PPK.

Przejęcie zarządzania funduszami zdefiniowanej daty

W przypadku usunięcia TFI, PrTE lub PTE z ewidencji PPK - także na wniosek tego podmiotu - zastosowanie mają przepisy art. 68a ustawy o funduszach inwestycyjnych lub art. 64a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Natomiast w przypadku usunięcia zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK - także na wniosek tego podmiotu - zastosowanie mają przepisy art. 64 ust. 2-9 ustawy o PPK. Oznacza to, że zarządzanie funduszem inwestycyjnym przejmuje wówczas wyznaczona instytucja finansowa. W przypadku funduszu emerytalnego, depozytariusz funduszu niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo emerytalne wpisane do Ewidencji PPK. W przypadku usunięcia z Ewidencji PPK zakładu ubezpieczeń, zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty przejmuje wskazany przez KNF w formie decyzji zakład ubezpieczeń umieszczony w Ewidencji PPK, który - w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w przedmiocie przejęcia zarządzania - osiągnął najwyższą stopę zwrotu z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty. Takie rozwiązania powodują, że funduszami zdefiniowanej daty mogą zarządzać wyłącznie podmioty spełniające wymagania szczegółowo określone w przepisach.

Autor: (red)

Ostatnie wpisy
1

12 kwietnia 2024

Czy PPK to najlepszy benefit pracowniczy? Jak przekonać do niego pracowników? – odc. 7 cyklu „PPK 10/10”
2

12 kwietnia 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
3

9 kwietnia 2024

Zaproś nas do szkoły! Ruszył projekt „Emerytura to nie bzdura!”
4

9 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa – zapraszamy do oglądania online!
5

3 kwietnia 2024

Poznaj 5 dobrych postaw, które kształtuje w nas PPK – weź udział w odc. 6 cyklu „PPK 10/10”.
Zobacz także
Zdjęcie artykułu usuniecie-instytucji-z-ewidencji-1123

13 listopada 2023

Usunięcie instytucji finansowej z Ewidencji PPK na jej wniosek 

Zdjęcie artykułu zmiana-ustawy-o-ppk

22 sierpnia 2023

Zmiana ustawy o PPK

Zdjęcie artykułu powstanie-centralna-informacja-emerytalna-0823n

21 sierpnia 2023

Powstanie Centralna Informacja Emerytalna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.