Strona główna / Aktualności / Wypłata transferowa ...

Wypłata transferowa – kiedy można z niej skorzystać?

Aktualności

Wypłata transferowa – kiedy można z niej skorzystać?

27 maja 2024

Wypłata transferowa – kiedy można z niej skorzystać?

Uczestnik PPK, posiadający więcej niż jeden rachunek PPK, może – dokonując wypłaty transferowej – przenosić swoje oszczędności między tymi rachunkami. Może to robić dowolną liczbę razy, bez ponoszenia kosztów i bez pośrednictwa pracodawcy.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje dwie sytuacje, w których pracodawca uczestnika PPK ma obowiązek pośredniczenia przy wypłacie transferowej. Pierwsza to złożenie pracodawcy przez nowo zatrudnionego pracownika oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Druga to zmiana przez pracodawcę instytucji finansowej, zarządzającej PPK u tego pracodawcy.

W innych przypadkach uczestnik PPK składa polecenie dokonania wypłaty transferowej samodzielnie bezpośrednio do instytucji finansowej. Może to zrobić w postaci elektronicznej lub innej, jeżeli w umowie o zarządzanie PPK tak określono. Warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty transferowej oraz sposób składania dyspozycji określone są w umowie o prowadzenie PPK. 

Wypłaty transferowej uczestnik PPK może dokonać zarówno przed ukończeniem 60. roku życia, jak i później. W pierwszym przypadku transfer oszczędności możliwy jest tylko na inny rachunek PPK. W drugim przypadku środki zgromadzone na rachunku PPK mogą zostać przeniesione nie tylko na inny rachunek PPK uczestnika. Mogą one też – po spełnieniu wymagań określonych w przepisach – trafić do zakładu ubezpieczeń albo do banku bądź SKOK.

Uczestnik PPK decyduje, kiedy dokonać wypłaty transferowej

Uczestnik PPK może dokonać wypłaty transferowej na inny swój rachunek PPK w dowolnym momencie oszczędzania w PPK. Ustawa o PPK nie ogranicza liczby dokonywanych transferów. Transfer środków zgromadzonych na rachunku PPK na inny rachunek PPK obejmuje wszystkie środki zgromadzone na rachunku, z którego dokonywany jest transfer. Nie można wnioskować o transfer tylko części oszczędności zgromadzonych na rachunku PPK. 

Dalsze oszczędzanie 

Dokonanie wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku PPK na inny rachunek PPK nie stanowi przeszkody do dalszego gromadzenia oszczędności na rachunku PPK, z którego przetransferowano środki. Rachunek PPK, z którego dokonano wypłaty transferowej, nadal jest prowadzony dla uczestnika PPK.

Wypłata transferowa po osiągnięciu 60. roku życia 

Po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia, może on także dokonać wypłaty transferowej środków z rachunku PPK:

  • do zakładu ubezpieczeń, 
  • na swój rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, prowadzony przez bank albo  
  • na swój rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej. 

 

Dokonanie wypłaty transferowej środków z PPK do zakładu ubezpieczeń jest możliwe w przypadku, gdy uczestnik PPK zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, na podstawie której – po osiągnięciu przez niego 60. roku życia – nabędzie on prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego. 

Wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w banku albo na rachunek lokaty terminowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej można dokonać tylko wtedy, gdy w umowie o prowadzenie rachunku, na który ma nastąpić ten transfer, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1 ustawy o PPK, czyli wypłacając:  

  • 25% środków jednorazowo, a 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach albo  

  • 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach.  

 

W takim przypadku wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji uczestnika PPK złożonej instytucji finansowej, po okazaniu odpowiednio potwierdzenia zawarcia: umowy z zakładem ubezpieczeń, umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej albo umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej w SKOK. 

Wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji tej wypłaty przez uczestnika PPK. Przed dokonaniem wypłaty transferowej, instytucja finansowa sporządza – w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na trwałym nośniku – informację dotyczącą uczestnika PPK, z którego rachunku PPK ma zostać dokonana ta wypłata. 

Koniec oszczędzania w PPK 

Wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń albo na rachunek lokaty terminowej przez uczestnika PPK, który osiągnął 60. rok życia, wstrzyma jednak dokonywanie wpłat i przekazywanie dopłat rocznych na jego rachunek PPK. Jeśli uczestnik PPK nadal pracuje, warto zatem przemyśleć decyzję w tej sprawie. Takie transfery są rozwiązaniami alternatywnymi w stosunku do wypłaty środków z rachunku PPK, po ukończeniu przez uczestnika 60. roku życia. Zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy o PPK - w przypadku rozpoczęcia wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika po osiągnięciu przez niego 60. roku życia - wpłaty na PPK nie są dokonywane ani dopłaty roczne nie są przekazywane. To oznacza, że po otrzymaniu informacji o takiej wypłacie transferowej od instytucji finansowej podmiot zatrudniający nie może już  dokonać wpłat do PPK. W takiej sytuacji również dopłaty roczne nie są przekazywane.

Autor: Redakcja PFR Portal PPK 

Ostatnie wpisy
1

12 czerwca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
2

11 czerwca 2024

Liczby mówią same za siebie – 5 lat PPK na XXVI Kongresie Brokerów
3

6 czerwca 2024

Emerytury w Niemczech
4

31 maja 2024

PPK dla osób zatrudnionych w zagranicznych podmiotach zatrudniających
5

29 maja 2024

Wpłaty do PPK, w części sfinansowanej przez pracodawcę, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów
Zobacz także
Zdjęcie artykułu PPK-na-telefon-0124

12 czerwca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)

Zdjęcie artykułu Dlaczego_warto_oszczedzac_w_PPK_0524

20 maja 2024

Dlaczego warto oszczędzać w PPK?

Zdjęcie artykułu ile-moze-zaoszczedzic-osoba-po-55-rz-0524

17 maja 2024

Ile może zaoszczędzić w PPK osoba po 55. roku życia?

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.