Strona główna / Aktualności / Uczestnik PPK ma wpł ...

Uczestnik PPK ma wpływ na to, jak są inwestowane jego środki

Aktualności

Uczestnik PPK ma wpływ na to, jak są inwestowane jego środki

5 listopada 2021

Uczestnik PPK ma wpływ na to, jak są inwestowane jego środki

Uczestnik PPK nie może zmienić instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł dla niego umowę o prowadzenie PPK. Może jednak transferować środki pomiędzy swoimi rachunkami PPK.

Zawarcie przez pracodawcę – w imieniu i na rzecz pracownika – umowy o prowadzenie PPK z instytucją finansową, z którą pracodawca ma zawartą umowę o zarządzanie PPK, powoduje, że pracownik staje się uczestnikiem PPK i instytucja finansowa otwiera dla niego jego prywatny rachunek PPK. Uczestnik PPK nie może zmienić instytucji finansowej, zarządzającej PPK u jego pracodawcy. Istnieją jednak rozwiązania pozwalające mu na decydowanie o tym, jak są inwestowane jego środki. 

Zmiana funduszu zdefiniowanej daty

Instytucje finansowe zarządzające PPK muszą umożliwić lokowanie środków w co najmniej dziewięciu funduszach zdefiniowanej daty (FZD) - dla pięcioletnich przedziałów rocznikowych uczestników PPK.

Zdefiniowana data funduszu to rok, w którym 60 lat osiągną osoby urodzone w roku stanowiącym środek przedziału roczników. Zdefiniowaną datę funduszu określa jego nazwa. Są to m.in. FZD 2025 (dla osób urodzonych od 1963 r. do 1967 r.) czy FZD 2065 (dla osób urodzonych od 2003 r. do 2007 r.). Uczestnik PPK zostaje automatycznie przypisany do odpowiedniego FZD, w zależności od swojej daty urodzenia. Może on jednak zmienić fundusz, w którym oszczędza i wpłacać nowe środki do innego funduszu/funduszy - o wyższym lub niższym ryzyku inwestycyjnym. To, jak zmienić FZD (w ramach jednego podmiotu zarządzającego), określa umowa o prowadzenie PPK. Wskazuje ona także jak złożyć deklarację w sprawie podziału wpłat do PPK pomiędzy poszczególne FZD.

Konwersja lub zamiana

Uczestnik PPK może złożyć do instytucji finansowej wniosek o dokonanie konwersji lub zamiany. Umożliwi to przeniesienie środków już zgromadzonych na rachunku PPK pomiędzy FZD (w ramach danego podmiotu zarządzającego). Konwersja to przenoszenie środków pomiędzy funduszami inwestycyjnymi lub subfunduszami w różnych funduszach inwestycyjnych bądź funduszami emerytalnymi – zarządzanymi przez ten sam podmiot zarządzający.

Natomiast zamiana to przenoszenie środków między subfunduszami w tym samym funduszu inwestycyjnym. Realizacja w danym roku kalendarzowym nie więcej niż dwóch konwersji lub zamian jest bezpłatna.

Składając do instytucji finansowej wniosek o konwersję lub zamianę, uczestnik PPK określa procentowy udział środków zgromadzonych w PPK, które chce ulokować w poszczególnych funduszach lub subfunduszach. Wpłata do jednego funduszu lub subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% środków zgromadzonych w PPK.

Wypłata transferowa

Uczestnik PPK może także zdecydować się na przeniesienie środków zgromadzonych na rachunku PPK na jego inny rachunek PPK. Warto jednak pamiętać, że nie jest dopuszczalna częściowa wypłata transferowa. Decyzja o takiej wypłacie spowoduje przetransferowanie wszystkich środków zgromadzonych na danym rachunku PPK.

Ważne: Dyspozycję wypłaty transferowej uczestnik PPK składa instytucji finansowej. Tylko w dwóch przypadkach w takiej wypłacie pośredniczy pracodawca uczestnika PPK. Ma to miejsce w razie:

  • przyjęcia nowego pracownika, który złożył oświadczenie o zawartych dla niego umowach o prowadzenie PPK lub
  • zmiany instytucji finansowej przez pracodawcę

- jeżeli pracownik nie sprzeciwił się złożeniu przez pracodawcę wniosku o wypłatę transferową.

 

Autor: Anna Puszkarska

 

Ostatnie wpisy
1

4 grudnia 2023

PPK - transfer środków na lokatę
2

30 listopada 2023

Czy od świątecznych upominków nalicza się wpłaty do PPK? 
3

29 listopada 2023

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki PPK?
4

28 listopada 2023

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK
5

27 listopada 2023

Zmiana sposobu inwestowania w PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu ppk_transfer_srodkow_na_lokate_1223

4 grudnia 2023

PPK - transfer środków na lokatę

Zdjęcie artykułu jakie-czynniki-maja-wplyw-na-wyniki-ppk-1123

29 listopada 2023

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki PPK?

Zdjęcie artykułu zaloguj-sie-i-sprawdz-swoj-rachunek-ppk-1123

28 listopada 2023

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.