Strona główna / Aktualności / Jaką datę uznaje się ...

Jaką datę uznaje się za datę zawarcia umowy o prowadzenie PPK?

Aktualności

Jaką datę uznaje się za datę zawarcia umowy o prowadzenie PPK?

13 września 2023

Jaką datę uznaje się za datę zawarcia umowy o prowadzenie PPK?

Za datę zawarcia umowy o prowadzenie PPK należy uznać datę przyjęcia przez instytucję finansową oświadczenia woli złożonego przez podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej bez zastrzeżenia zmiany lub uzupełnienia jego treści.

W związku z tym, że umowa o prowadzenie PPK ma indywidualny charakter w odniesieniu do poszczególnych osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym, zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla poszczególnych osób może nastąpić w innej dacie tj.:

1) datą zawarcia umowy o prowadzenie PPK w odniesieniu do osób zatrudnionych, w imieniu i na rzecz których podmiot zatrudniający zawrze umowę o prowadzenie PPK w terminie wynikającym z art. 134 ustawy o PPK – jest data przyjęcia przez instytucję finansową oświadczenia woli złożonego przez podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej (uczestników wskazanych na liście osób, o której mowa w art. 14 ust. 1 zdanie drugie ustawy o PPK),

2) datą zawarcia umowy o prowadzenie PPK w odniesieniu do osób zatrudnionych, w imieniu i na rzecz których podmiot zatrudniający zawrze umowę o prowadzenie PPK, zatrudnianych w trakcie funkcjonowania PPK w tym podmiocie zatrudniającym – jest data przyjęcia przez instytucję finansową oświadczenia woli złożonego przez podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz tych osób zatrudnionych (np. w postaci pliku zgłoszeniowego, jeżeli strony umowy tak uzgodniły),

3) w stosunku do osób, o których mowa w art. 17 ustawy o PPK, wobec których podmiot zatrudniający nie wywiązał się z obowiązku zawarcia umowy w terminie wynikającym z przepisów ustawy o PPK - datą powstania z mocy prawa stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK będzie pierwszy dzień po 10-tym dniu miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy okresu zatrudnienia (np. zatrudnienie – 1 stycznia, powstanie stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK – 11 kwietnia, o ile nie było przerw w zatrudnieniu).

Autor: Biuro Redakcji, PFR Portal PPK

Ostatnie wpisy
1

27 listopada 2023

Zmiana sposobu inwestowania w PPK
2

27 listopada 2023

Limit tzw. 30-krotności nie dotyczy wpłat do PPK
3

24 listopada 2023

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest wykroczeniem
4

24 listopada 2023

PFR wysłał Ci wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Sprawdź, co zrobić
5

23 listopada 2023

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
Zobacz także
Zdjęcie artykułu niedopelnienie_obowiazku_zawarcia_umowy_1123

24 listopada 2023

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest wykroczeniem

Zdjęcie artykułu wezwania-pfr-1123

24 listopada 2023

PFR wysłał Ci wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Sprawdź, co zrobić

Zdjęcie artykułu wplaty_do_ppk_finansowane_przez_pracodawce_1123

20 listopada 2023

Niekiedy wpłaty do PPK finansować może tylko pracodawca

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.