Strona główna / Aktualności / Komunikat dot. stoso ...

Komunikat dot. stosowania środków ograniczających w związku z wojną na Ukrainie

Aktualności

Komunikat dot. stosowania środków ograniczających w związku z wojną na Ukrainie

20 marca 2023

Komunikat dot. stosowania środków ograniczających w związku z wojną na Ukrainie

Uprzejmie informujemy, że - w skierowanym do PFR Portal PPK - piśmie Ministerstwa Finansów dot. stosowania środków ograniczających w związku z wojną na Ukrainie, wyjaśniono m.in., że:

  • w przypadku odmowy przyjęcia bądź zwrotu przez instytucję finansową wpłat do PPK, dokonanych przez pracodawcę na rzecz jego pracownika - uczestnika PPK, będącego obywatelem Rosji lub Białorusi, który nie spełnia przesłanek zwalniających instytucję finansową ze stosowania zakazów wyrażonych w przepisach art. 5f ust. 1 Rozporządzenia nr 833/20141 lub art. 1y ust. 1 Rozporządzenia nr 765/2006, pracodawca może rozliczyć się z tym uczestnikiem (pracownikiem) w zakresie wpłat do PPK pobranych z jego wynagrodzenia i zwróconych przez instytucją finansową oraz skorygować w tym celu listy płac. Należy jednak wskazać, że nie odnosi się to do tych przypadków, gdy dany uczestnik PPK, oprócz objęcia go zakazem wyrażonym we wskazanych wyżej przepisach, jest także umieszczony na tzw. liście sankcyjnej i objęty środkami ograniczającymi określonymi w art. 2 Rozporządzenia nr 269/20143 lub w art. 2 Rozporządzenia nr 765/2006, polegającymi na zamrożeniu wszelkich należących do niego środków finansowych i zasobów gospodarczych oraz ustanowieniu zakazu udostępniania dla niego środków finansowych oraz zasobów gospodarczych. W takiej bowiem sytuacji, zwrot środków pieniężnych dla uczestnika PPK może stanowić zabronione udostępnienie środków finansowych w rozumieniu art. 2 ust. 2 Rozporządzenia nr 269/2014 lub art. 2 ust. 2 Rozporządzenia nr 765/2006;
     
  • z treści przepisów art. 5f ust. 2 Rozporządzenia nr 833/2014 oraz art. 1y ust. 2 Rozporządzenia nr 765/2006 wynika, że wyłączenie od zakazów sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego lub jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, wyrażonych w ust. 1 tych artykułów, odnosi się m. in. do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE. Jednak art. 1 Rozporządzenia nr 833/2014 oraz art. 1 Rozporządzenia nr 765/2006, zawierające objaśnienia pojęć użytych w tych aktach prawnych, nie określają szczególnego sposobu rozumienia pojęć „pobytu czasowego lub stałego w państwie członkowskim UE”. Zdaniem Ministerstwa Finansów, biorąc powyższe pod uwagę, można uznać, że w każdym przypadku gdy dany cudzoziemiec posiada prawo do czasowego lub stałego pobytu w UE oraz zgodnie z odrębnymi przepisami prawo do podjęcia zatrudnienia w Polsce, z czym potencjalnie łączy się możliwość uzyskania statusu uczestnika PPK, powinno mieć w jego przypadku zastosowanie omawiane wyłącznie od zakazów wyrażonych w art. 5f ust. 1 Rozporządzenia nr 833/2014 oraz art. 1y ust. 1 Rozporządzenia nr 765/2006.
Ostatnie wpisy
1

30 maja 2023

Warsztaty tematyczne z PPK we współpracy z Skarbiec TFI – cykl dla kadr i płac
2

29 maja 2023

Wynik autozapisu to efekt doskonałej współpracy całego środowiska – XXV Kongres Brokerów
3

23 maja 2023

Znamy pierwszego laureata nagrody głównej w Akademii Korzyści PPK!
4

22 maja 2023

PPK jako benefit nowoczesnego pracodawcy - gala przyznania nagród Dobra Firma
5

19 maja 2023

Współpraca regionalna Państw Trójmorza kluczem do sukcesu regionu
Zobacz także
Zdjęcie artykułu nn-tfi-zmienilo-sie-w-gs-tfi

24 kwietnia 2023

NN Investment Partners TFI S.A. zmieniło się w Goldman Sachs TFI S.A.

Zdjęcie artykułu polaczenie-funduszy-ppk-zarzadzanych-przez-pfr-tfi

20 grudnia 2022

Połączenie funduszy PPK zarządzanych przez PFR TFI

Zdjęcie artykułu PFRTFI-BPSTFI-przejecie

16 września 2022

PFR TFI przejęło zarządzanie funduszem PPK od BPS TFI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.