Strona główna / Aktualności / Po deklaracji o rezy ...

Po deklaracji o rezygnacji nie dokonuje się wpłat do PPK

Aktualności

Po deklaracji o rezygnacji nie dokonuje się wpłat do PPK

27 września 2023

Po deklaracji o rezygnacji nie dokonuje się wpłat do PPK

 

Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji. Dotyczy to także wpłat spóźnionych.

Pracodawca oblicza finansowane przez siebie wpłaty do PPK oraz nalicza i pobiera wpłaty finansowane przez uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia, a następnie - do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty zostały naliczone i pobrane - przekazuje je do instytucji finansowej.

Wpłaty spóźnione

Wpłaty, które zostały naliczone i pobrane z wynagrodzenia uczestnika PPK, ale nie zostały dokonane (przekazane do instytucji finansowej) nazywamy wpłatami spóźnionymi. Dopuszczalne jest przekazanie ich po upływie terminu wskazanego w ustawie o PPK. Szkoda, która powstała w związku z niedokonaniem wpłat w terminie, powinna zostać zrekompensowana uczestnikowi PPK na zasadach ogólnych - wynikających z kodeksu cywilnego.

Wpłaty zaległe

Inaczej powinien postąpić pracodawca w sytuacji, gdy wpłaty do PPK nie zostały naliczone i pobrane lub zostały naliczone, lecz nie zostały pobrane z wynagrodzenia uczestnika PPK. Takie wpłaty do PPK nazywamy wpłatami zaległymi. Nie jest dopuszczalne ich późniejsze naliczenie, pobranie i przekazanie do instytucji finansowej. Ustawa o PPK nie zawiera bowiem regulacji określających zasady, na jakich miałyby być dokonywane zaległe wpłaty do PPK. Przepisy ustawy o PPK nie przewidują możliwości wstecznego naliczenia i pobrania wpłat w sytuacji, w której pracodawca nie dopełnił tego obowiązku w ustawowym terminie.

Takie rozwiązanie mogłoby okazać się uciążliwe dla pracownika, ponieważ wiązałoby się z istotnym obciążeniem finansowym, np. w przypadku, gdy należałoby pobrać z jego wynagrodzenia jednorazowo wpłaty do PPK za kilka czy nawet kilkanaście miesięcy. Szkoda, która powstała w związku z niedokonaniem wpłat do PPK, tak samo jak w przypadku wpłat spóźnionych, powinna zostać zrekompensowana uczestnikowi PPK na zasadach ogólnych.

Deklaracja o rezygnacji przed przekazaniem wpłat

Zgodnie z ustawą o PPK pracodawca nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył taką deklarację. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi. Zwrot powinien dotyczyć wpłat do PPK naliczonych i pobranych, ale niedokonanych (nieprzekazanych do instytucji finansowej) przed złożeniem deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Spóźnione wpłaty nie są w tym przypadku traktowane wyjątkowo. Oznacza to, że - po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat - pracodawca nie ma uprawnienia do ich przekazania. Natomiast wpłaty do PPK przekazane do instytucji finansowej przed otrzymaniem przez pracodawcę deklaracji o rezygnacji - nie będą podlegały zwrotowi.

Ważne: Od momentu złożenia przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK pracodawca nie powinien już przekazać do instytucji finansowej żadnej wpłaty.

Przykład: Pracodawca naliczył i pobrał wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi 28 sierpnia 2023 r. i następnego dnia przekazał je do instytucji finansowej (mógł dokonać tych wpłat nawet od razu po ich obliczeniu i pobraniu 28 sierpnia, choć miał na to czas do 15 września). W dniu 30 sierpnia pracownik złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat to PPK. Wskazane wyżej wpłaty nie zostały zwrócone pracownikowi, bo deklarację o rezygnacji pracodawca otrzymał od pracownika już po przekazaniu ich do instytucji finansowej. Gdyby pracodawca nie przekazał tych wpłat do instytucji finansowej następnego dnia po ich naliczeniu i pobraniu, a zaczekał z tym do następnego miesiąca, to - po otrzymaniu deklaracji o rezygnacji od pracownika - nie mógłby już dokonać tych wpłat. Byłby wówczas zobowiązany zwrócić uczestnikowi PPK wpłaty pobrane z jego wynagrodzenia.

Ostatnie wpisy
1

27 listopada 2023

Zmiana sposobu inwestowania w PPK
2

27 listopada 2023

Limit tzw. 30-krotności nie dotyczy wpłat do PPK
3

24 listopada 2023

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest wykroczeniem
4

24 listopada 2023

PFR wysłał Ci wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Sprawdź, co zrobić
5

23 listopada 2023

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
Zobacz także
Zdjęcie artykułu niedopelnienie_obowiazku_zawarcia_umowy_1123

24 listopada 2023

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest wykroczeniem

Zdjęcie artykułu wezwania-pfr-1123

24 listopada 2023

PFR wysłał Ci wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Sprawdź, co zrobić

Zdjęcie artykułu wplaty_do_ppk_finansowane_przez_pracodawce_1123

20 listopada 2023

Niekiedy wpłaty do PPK finansować może tylko pracodawca

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.