Strona główna / Aktualności / Rzeczpospolita.pl: N ...

Rzeczpospolita.pl: Niektóre sytuacje kryzysowe zwalniają z wpłat do PPK

Aktualności

Rzeczpospolita.pl: Niektóre sytuacje kryzysowe zwalniają z wpłat do PPK

1 sierpnia 2023

Rzeczpospolita.pl: Niektóre sytuacje kryzysowe zwalniają z wpłat do PPK

Pracodawca nie finansuje wpłat do PPK m.in., gdy ogłoszono jego upadłość bądź gdy wprowadził przestój ekonomiczny. Zwolnienie pracodawcy z finasowania wpłat do PPK nie pozbawia uczestnika PPK możliwości dalszego oszczędzania w tym programie.

Ustawa o PPK wymienia sytuacje, w których pracodawca nie finansuje wpłat do tego programu zarówno podstawowych jak i dodatkowych. Jest to możliwe:

  • w okresie przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy; przy czym niefinansowanie wpłat do PPK dotyczy tylko pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, a nie całej załogi (przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy, z kolei obniżony wymiar czasu pracy to obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy);
  • w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, czyli np. ogłoszenia upadłości pracodawcy czy oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek pracodawcy nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;
  • w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

 

Ważne: Wpłaty do PPK nie są finansowane także wtedy, gdy przestój ekonomiczny albo obniżony wymiar czasu pracy został wprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Uczestnik PPK nie musi rezygnować z oszczędzania

Zwolnienie z finansowania wpłat do PPK w wymienionych wyżej sytuacjach dotyczy zarówno pracodawców jak i zatrudnionych u nich uczestników PPK. Nie ma jednak przeszkód, aby - pomimo wystąpienia jednej z wymienionych wyżej sytuacji kryzysowych i zaprzestania finasowania wpłat do PPK przez pracodawcę - uczestnik PPK - jeśli taka będzie jego wola - kontynuował oszczędzanie w tym programie, czyli nadal finansował wpłaty do PPK. Może on bowiem zadeklarować finasowanie przez siebie w tym okresie zarówno wpłaty podstawowej, jak i dodatkowej. Złożona przez uczestnika PPK deklaracja finansowania wpłat do PPK obowiązuje od chwili jej złożenia, aż do jej cofnięcia (odwołania) lub złożenia deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Prawo do wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej

Niefinansowanie wpłat do PPK przez pracodawcę nie pozbawia uczestnika PPK możliwości otrzymania wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej. Przypomnijmy: wpłatę powitalną w wysokości 250 zł otrzymuje osoba, która jest uczestnikiem PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe i za co najmniej 3 miesiące zostały dokonane sfinansowane przez nią wpłaty do PPK. Na otrzymanie wpłaty powitalnej nie ma zatem wpływu niefinansowanie wpłat do PPK przez pracodawcę - istotne jest finansowanie wpłat przez uczestnika PPK.

Z kolei dopłatę roczną (240 zł) otrzyma uczestnik PPK, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. W przypadku uczestnika PPK korzystającego z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK wystarczające jest zgromadzenie co najmniej 25% wskazanej wyżej kwoty wpłat). Dla otrzymania dopłaty rocznej istotne jest zatem zgromadzenie przez uczestnika PPK (na wszystkich rachunkach PPK) środków w określonej wysokości - niezależnie od tego, czy pochodzą z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK czy przez pracodawcę.

Cały artykuł można przeczytać tutaj.

Autor: Małgorzata Jankowska

Ostatnie wpisy
1

17 maja 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
2

17 maja 2024

Biuletyn PPK: 19,6 mln złotych z tytułu wpłat powitalnych PPK
3

17 maja 2024

Ile może zaoszczędzić w PPK osoba po 55. roku życia?
4

16 maja 2024

Trampki na giełdzie: Work-life balance na etacie czy na swoim – co łatwiejsze?
5

15 maja 2024

PPK dla cudzoziemców – konferencja „System Emerytalny dla Obcokrajowców”
Zobacz także
Zdjęcie artykułu wplata_dodatkowa_od_pracodawcy_0224

2 kwietnia 2024

Wprowadzenie wpłaty dodatkowej pracodawcy wymaga zmiany umowy o zarządzanie PPK

Zdjęcie artykułu ppk_benefit_0324

27 marca 2024

PPK jako benefit dla pracownika

Zdjęcie artykułu oipp-VIII-032024

26 marca 2024

Wyróżnienia „Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy” po raz ósmy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.