Strona główna / Aktualności / Ekspert PPK radzi: K ...

Ekspert PPK radzi: Kiedy pierwsze wpłaty do PPK?

Aktualności

Ekspert PPK radzi: Kiedy pierwsze wpłaty do PPK?

13 maja 2021

Ekspert PPK radzi: Kiedy pierwsze wpłaty do PPK?

Pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać przekazane do instytucji finansowej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym pracodawca zapisał pracowników do PPK (zawarł w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK). 

Pracodawca oblicza wysokość wpłat do PPK oraz pobiera wpłaty do PPK finansowane przez uczestnika – w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pierwszy raz - od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po zawarciu w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty powinny zostać przekazane do instytucji finansowej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. 

Terminy

W związku z tym jednak, że w myśl  art. 28 ust. 1 ustawy o PPK wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK, termin, w którym pracodawca powinien przekazać pierwsze wpłaty do instytucji finansowej,  zależy od terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

I tak, jeżeli pierwsze wynagrodzenie po zawarciu tej umowy zostanie wypłacone pracownikom:

  • jeszcze w tym samym miesiącu – wpłat należy dokonać w okresie 1-15 kolejnego miesiąca;
  • w kolejnym miesiącu (wynagrodzenie z przesunięciem) – wpłat należy dokonać w okresie od dnia ich obliczenia i pobrania do 15 dnia miesiąca następującego po ich obliczeniu i pobraniu.

 

 

Wysokość wpłat

Pracodawca nalicza wpłaty dla wszystkich uczestników PPK (osób zatrudnionych, w imieniu których wcześniej zawarł umowę o prowadzenie PPK), którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Pracodawca obligatoryjnie finansuje wpłaty podstawowe do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika. Może także zdecydować o finansowaniu dobrowolnej wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Wpłaty do PPK finansowane przez pracownika to 2% wynagrodzenia. Pracownik również może zadeklarować finansowanie dobrowolnej wpłaty dodatkowej – w wysokości do 2% wynagrodzenia. 

Pracownik będący już uczestnikiem PPK, który w danym miesiącu uzyskuje wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może obniżyć wpłatę podstawową do PPK (takiej możliwości nie ma pracodawca), do 0,5% wynagrodzenia.

Podstawa naliczenia 

Każda kwota będąca wynagrodzeniem w rozumieniu ustawy o PPK, wypłacona uczestnikowi PPK od chwili zawarcia w imieniu i na rzecz tego uczestnika PPK umowy o prowadzenie PPK, w czasie obowiązywania tej umowy i w okresach, gdy nie obowiązuje deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, stanowi wynagrodzenie, od którego należy naliczyć wpłaty do PPK. 

W skrócie, przy ustalaniu wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia wpłat do PPK, należy uwzględniać tylko te składniki, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z zastrzeżeniem, że w PPK nie obowiązuje limit 30-krotności. 

Wpłat do PPK nie nalicza się również od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. 

Co ważne, w przypadku wpłat do PPK należy brać pod uwagę miesiąc kalendarzowy, w którym wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi, a nie miesiąc, za jaki to wynagrodzenie przysługuje. To oznacza, że od każdego wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi po zawarciu umowy o prowadzenie PPK należy naliczyć wpłaty do PPK, nawet jeśli to wynagrodzenie przysługuje za okres, kiedy pracownik nie był uczestnikiem PPK.

Przeczytaj więcej w publikacji „PPK w praktyce: Poradnik PPK dla kadr i płac”.

(ama)

Ostatnie wpisy
1

30 maja 2023

Warsztaty tematyczne z PPK we współpracy z Skarbiec TFI – cykl dla kadr i płac
2

29 maja 2023

Wynik autozapisu to efekt doskonałej współpracy całego środowiska – XXV Kongres Brokerów
3

23 maja 2023

Znamy pierwszego laureata nagrody głównej w Akademii Korzyści PPK!
4

22 maja 2023

PPK jako benefit nowoczesnego pracodawcy - gala przyznania nagród Dobra Firma
5

19 maja 2023

Współpraca regionalna Państw Trójmorza kluczem do sukcesu regionu
Zobacz także
Zdjęcie artykułu Naliczanie_i_odprowadzanie_wplat_do_PPK_po_autozapisie_warsztaty_dla_kadr_i_plac

3 marca 2023

Naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK po autozapisie – warsztaty dla kadr i płac

Zdjęcie artykułu 1-marca-2023-rusza-autozapis-do-ppk

27 lutego 2023

Pamiętaj - 1 marca 2023 r. rusza tzw. ponowny autozapis do PPK 

Zdjęcie artykułu szkolenia-autozapis-PPK

21 lutego 2023

Nowe szkolenia online z Autozapisu w PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.