Strona główna / Aktualności / Ekspert PPK radzi: K ...

Ekspert PPK radzi: Kiedy pierwsze wpłaty do PPK ?

Aktualności

Ekspert PPK radzi: Kiedy pierwsze wpłaty do PPK ?

13 maja 2021

Ekspert PPK radzi: Kiedy pierwsze wpłaty do PPK ?

Pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać przekazane do instytucji finansowej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym pracodawca zapisał pracowników do PPK (zawarł w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK). 

Pracodawca oblicza wysokość wpłat do PPK oraz pobiera wpłaty do PPK finansowane przez uczestnika – w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pierwszy raz - od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po zawarciu w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty powinny zostać przekazane do instytucji finansowej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. 

Terminy

W związku z tym jednak, że w myśl  art. 28 ust. 1 ustawy o PPK wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK, termin, w którym pracodawca powinien przekazać pierwsze wpłaty do instytucji finansowej,  zależy od terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

I tak, jeżeli pierwsze wynagrodzenie po zawarciu tej umowy zostanie wypłacone pracownikom:

  • jeszcze w tym samym miesiącu – wpłat należy dokonać w okresie 1-15 kolejnego miesiąca;
  • w kolejnym miesiącu (wynagrodzenie z przesunięciem) – wpłat należy dokonać w okresie od dnia ich obliczenia i pobrania do 15 dnia miesiąca następującego po ich obliczeniu i pobraniu.

 

 

Wysokość wpłat

Pracodawca nalicza wpłaty dla wszystkich uczestników PPK (osób zatrudnionych, w imieniu których wcześniej zawarł umowę o prowadzenie PPK), którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Pracodawca obligatoryjnie finansuje wpłaty podstawowe do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika. Może także zdecydować o finansowaniu dobrowolnej wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Wpłaty do PPK finansowane przez pracownika to 2% wynagrodzenia. Pracownik również może zadeklarować finansowanie dobrowolnej wpłaty dodatkowej – w wysokości do 2% wynagrodzenia. 

Pracownik będący już uczestnikiem PPK, który w danym miesiącu uzyskuje wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może obniżyć wpłatę podstawową do PPK (takiej możliwości nie ma pracodawca), do 0,5% wynagrodzenia.

Podstawa naliczenia 

Każda kwota będąca wynagrodzeniem w rozumieniu ustawy o PPK, wypłacona uczestnikowi PPK od chwili zawarcia w imieniu i na rzecz tego uczestnika PPK umowy o prowadzenie PPK, w czasie obowiązywania tej umowy i w okresach, gdy nie obowiązuje deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, stanowi wynagrodzenie, od którego należy naliczyć wpłaty do PPK. 

W skrócie, przy ustalaniu wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia wpłat do PPK, należy uwzględniać tylko te składniki, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z zastrzeżeniem, że w PPK nie obowiązuje limit 30-krotności. 

Wpłat do PPK nie nalicza się również od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. 

Co ważne, w przypadku wpłat do PPK należy brać pod uwagę miesiąc kalendarzowy, w którym wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi, a nie miesiąc, za jaki to wynagrodzenie przysługuje. To oznacza, że od każdego wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi po zawarciu umowy o prowadzenie PPK należy naliczyć wpłaty do PPK, nawet jeśli to wynagrodzenie przysługuje za okres, kiedy pracownik nie był uczestnikiem PPK.

Przeczytaj więcej w publikacji „PPK w praktyce: Poradnik PPK dla kadr i płac”.

(ama)

Ostatnie wpisy
1

27 października 2021

Czasami termin na dokonanie wpłat do PPK jest przedłużony
2

26 października 2021

PPK dla księgowych – webinaria z instytucjami finansowymi
3

26 października 2021

„Zaloguj się do PPK” - cykl webinariów instruktażowych we współpracy z Instytucjami Finansowymi
4

26 października 2021

Aktualne szkolenia dla pracodawców, kadr i płac
5

26 października 2021

PFR Portal PPK na VIII Kongresie PIU
Zobacz także
Zdjęcie artykułu Czasami termin na dokonanie wplat do PPK jest przedluzony

27 października 2021

Czasami termin na dokonanie wpłat do PPK jest przedłużony

Zdjęcie artykułu Jak obliczyc 3-miesieczny okres zatrudnienia, potrzebny do zawarcia umowy o prowadzenie PPK?

18 października 2021

Jak obliczyć 3-miesięczny okres zatrudnienia, potrzebny do zawarcia umowy o prowadzenie PPK?

Zdjęcie artykułu Zleceniobiorca moze zostac uczestnikiem PPK

11 października 2021

Zleceniobiorca może zostać uczestnikiem PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.