Strona główna / Aktualności / Państwowa Inspekcja ...

Państwowa Inspekcja Pracy skontroluje przestrzeganie przepisów w zakresie PPK

Aktualności

Państwowa Inspekcja Pracy skontroluje przestrzeganie przepisów w zakresie PPK

11 lutego 2022

Państwowa Inspekcja Pracy skontroluje przestrzeganie przepisów w zakresie PPK
  • Zaplanowano 200 kontroli w 2022 roku
  • Kontrole będą połączone z akcją informacyjną PIP
  • Wdrożenie PPK jest obligatoryjne dla pracodawcy

 

Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła program działania na rok 2022 oraz na lata 2022-2024. W programie ujęto 200 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Stałym priorytetem działań kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych PIP jest dążenie do poprawy przestrzegania prawa wobec pracowników. 

Kontrole PPK w 2022 roku

Państwowa Inspekcja Pracy zobowiązana jest między innymi do kontrolowania obowiązków, wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W szczególności kontroli podlegają obowiązek zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, jak i dokonywania wpłat do PPK. W 2022 roku działania kontrolne prowadzone będą w stosunku do wszystkich podmiotów zobowiązanych do wprowadzenia PPK. Przede wszystkim dotyczyć będą podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób. W typowaniu podmiotów do kontroli pomogą informacje pochodzące z ewidencji umów o zarządzanie PPK, prowadzonej przez PFR. Przewidziane są również kontrole na skutek wpływających do PIP skarg.

 

Zakładany efekt kontroli

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stosowane będą sankcje określone w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Chodzi tu przede wszystkim o artykuł 106, regulujący kary, jakie mogą być nakładane na pracodawców za nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK oraz art. 107, mówiący o sankcjach karnych za nieterminowe zawarcie umowy o prowadzenie PPK, nieterminowe dokonywanie wpłat do PPK, niezgłaszanie wymaganych ustawą danych lub zgłaszanie nieprawdziwych danych albo udzielanie w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowa ich udzielenia lub nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.
Mając na uwadze istotną rolę PIP w zakresie poradnictwa, inspektorzy pracy podczas kontroli będą prowadzili również akcję informacyjną, dotyczącą PPK. Efektem tych działań ma być wzrost świadomości pracodawców w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

 

PPK jest obligatoryjne dla pracodawcy

Poza wyjątkami, wskazanymi w ustawie, wszystkie podmioty zatrudniające są zobowiązane do wdrożenia programu. Taki obowiązek mają także mikroprzedsiębiorstwa, jeśli choć jeden pracownik, uprawniony do udziału w PPK, będzie chciał w nim uczestniczyć. Niestety, otrzymujemy informacje o pracodawcach, którzy utrudniają lub wręcz uniemożliwiają osobom zatrudnionym przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Działania takie odbywają się na szkodę pracowników, którzy tracą konkretne, wymierne zyski z uczestniczenia w programie. Mamy nadzieję, że planowane kontrole oraz działania informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy przyczynią się do większego zrozumienia pracodawców, jak ważnym – zwłaszcza w czasie pandemii - benefitem pracowniczym są Pracownicze Plany Kapitałowe.
Z całym programem działań Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022-2024 można zapoznać się tutaj.

Autor: Marta Damm-Świerkocka

Ostatnie wpisy
1

30 maja 2023

Warsztaty tematyczne z PPK we współpracy z Skarbiec TFI – cykl dla kadr i płac
2

29 maja 2023

Wynik autozapisu to efekt doskonałej współpracy całego środowiska – XXV Kongres Brokerów
3

23 maja 2023

Znamy pierwszego laureata nagrody głównej w Akademii Korzyści PPK!
4

22 maja 2023

PPK jako benefit nowoczesnego pracodawcy - gala przyznania nagród Dobra Firma
5

19 maja 2023

Współpraca regionalna Państw Trójmorza kluczem do sukcesu regionu
Zobacz także
Zdjęcie artykułu sejm-przyjal-przeglad-ppk

13 marca 2023

Sejm przyjął Przegląd Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zdjęcie artykułu Naliczanie_i_odprowadzanie_wplat_do_PPK_po_autozapisie_warsztaty_dla_kadr_i_plac

3 marca 2023

Naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK po autozapisie – warsztaty dla kadr i płac

Zdjęcie artykułu 1-marca-2023-rusza-autozapis-do-ppk

27 lutego 2023

Pamiętaj - 1 marca 2023 r. rusza tzw. ponowny autozapis do PPK 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.