Strona główna / Aktualności / #PPK w praktyce: Pro ...

#PPK w praktyce: Prowadzenie PPK przez firmę zatrudniającą cudzoziemca

Aktualności

#PPK w praktyce: Prowadzenie PPK przez firmę zatrudniającą cudzoziemca

14 sierpnia 2023

#PPK w praktyce: Prowadzenie PPK przez firmę zatrudniającą cudzoziemca

Jeżeli firma zatrudniająca cudzoziemca prowadzi PPK, a cudzoziemiec spełnia warunki uczestnictwa w PPK - obowiązkiem firmy jest zapisanie cudzoziemca do PPK, chyba że cudzoziemiec wcześniej zrezygnuje z oszczędzania w PPK.

PPK u pracodawcy zagranicznego

Podmiot zatrudniający, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski, ale zatrudnia w Polsce osoby uprawnione do uczestnictwa w PPK - ma obowiązek zapewnić im możliwość oszczędzania w PPK. W tym celu powinien utworzyć i prowadzić PPK dla pracujących u niego osób zatrudnionych.

Taki zagraniczny pracodawca może też uzgodnić z osobą zatrudnioną, że przejmie ona spoczywające na nim obowiązki wynikające z ustawy o PPK. Osoba ta będzie wypełniać te obowiązki w imieniu pracodawcy w okresie jej zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym. To oznacza, że jeśli tak zostanie uzgodnione pomiędzy zagranicznym pracodawcą a jego pracownikiem - to pracownik zawrze umowę o zarządzanie PPK, dokona odpowiedniego zgłoszenia do ewidencji PPK, zawrze umowę o prowadzenie PPK, a także będzie dokonywał wpłaty na swój rachunek PPK.

Należy pamiętać, że umowa pomiędzy zagranicznym pracodawcą i jego pracownikiem wskazująca na przejęcie obowiązków dotyczących PPK przez pracownika, a także określająca zakres tych obowiązków powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 5 ustawy o PPK).

Przykład:
Firma zagraniczna z siedzibą we Francji oddelegowała do pracy w Polsce swojego pracownika Francuza. Pracownik ten jest zgłoszony w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. W takiej sytuacji firma zagraniczna powinna umożliwić swojemu pracownikowi oszczędzanie w PPK. W tym celu powinna zawrzeć umowę o zarządzanie PPK i zapisać pracownika do PPK albo uzgodnić z tym pracownikiem, że to on przejmie spoczywające na tej firmie obowiązki wynikające z ustawy o PPK.

Autor: Biuro Redakcji PFR Portal PPK

Ostatnie wpisy
1

27 listopada 2023

Zmiana sposobu inwestowania w PPK
2

27 listopada 2023

Limit tzw. 30-krotności nie dotyczy wpłat do PPK
3

24 listopada 2023

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest wykroczeniem
4

24 listopada 2023

PFR wysłał Ci wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Sprawdź, co zrobić
5

23 listopada 2023

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
Zobacz także
Zdjęcie artykułu niedopelnienie_obowiazku_zawarcia_umowy_1123

24 listopada 2023

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest wykroczeniem

Zdjęcie artykułu wezwania-pfr-1123

24 listopada 2023

PFR wysłał Ci wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Sprawdź, co zrobić

Zdjęcie artykułu wplaty_do_ppk_finansowane_przez_pracodawce_1123

20 listopada 2023

Niekiedy wpłaty do PPK finansować może tylko pracodawca

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.