Strona główna / Aktualności / Prawo.pl: Uczestnik ...

Prawo.pl: Uczestnik PPK może sam zdecydować, kto otrzyma środki po jego śmierci

Aktualności

Prawo.pl: Uczestnik PPK może sam zdecydować, kto otrzyma środki po jego śmierci

2 sierpnia 2023

Prawo.pl: Uczestnik PPK może sam zdecydować, kto otrzyma środki po jego śmierci

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych (PPK) może wskazać instytucji finansowej, prowadzącej jego rachunek PPK, osoby, które - po jego śmierci - otrzymają oszczędności z jego rachunku. Aby taka osoba otrzymała środki, wystarczy przedłożenie aktu zgonu uczestnika. Wskazanie przez uczestnika PPK osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed uczestnikiem PPK.

W przypadku śmierci uczestnika PPK, ważne jest, czy środki zgromadzone na jego rachunku PPK były przedmiotem małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli tak, instytucja finansowa, prowadząca rachunek, przekaże połowę tych środków małżonkowi zmarłego.

Jeżeli uczestnik PPK w chwili śmierci nie był w związku małżeńskim albo był w związku małżeńskim, ale środki na jego rachunku PPK nie były objęte małżeńską wspólnością majątkową, całość tych środków trafi do osób uprawnionych, którymi mogą być osoby wskazane przez tego uczestnika instytucji finansowej lub jego spadkobiercy (nieco inaczej jest w sytuacji, gdy rachunek PPK jest prowadzony przez zakład ubezpieczeń).

Wskazanie osoby uprawnionej

W przypadku wskazania instytucji finansowej osób uprawnionych, po śmierci uczestnika PPK - dla przekazania środków tym osobom - nie jest potrzebne postępowanie spadkowe. Wystarczy, że osoba uprawniona zgłosi się do instytucji finansowej z dokumentem stwierdzającym jej tożsamość i odpisem aktu zgonu uczestnika.

Uczestnik PPK może wskazać jako osobę uprawnioną tylko osobę fizyczną – może to być dowolna osoba fizyczna (np. przyjaciel), ale nie może to być osoba prawna (np. fundacja).  Uczestnik PPK może także określić udział tych osób w otrzymywanych przez nie środkach. Jeżeli tego nie zrobił, uważa się, że udziały tych osób są równe.

Ważne: Jeśli uczestnik PPK ma kilka rachunków PPK, to w odniesieniu do każdego z nich może wskazać inne osoby uprawnione. Wskazanie osób uprawnionych wymaga formy pisemnej. Osoby te otrzymają środki z rachunku PPK zmarłego bez żadnych pomniejszeń. 

 

Uczestnik PPK może później, w każdym czasie, zmienić dokonane przez siebie wskazanie osoby uprawnionej. Może wskazać - zamiast lub oprócz wcześniej wskazanych osób - inne osoby, które jako osoby uprawnione mają otrzymać po jego śmierci środki z jego rachunku PPK. Może także oznaczyć w inny sposób niż wcześniej udział poszczególnych osób w tych środkach albo odwołać poprzednie wskazanie, nie wskazując nowych osób.

Wskazanie przez uczestnika PPK osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed uczestnikiem PPK. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla tej zmarłej osoby, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym przez uczestnika PPK, chyba że uczestnik PPK zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

Przekazanie środków

Po śmierci uczestnika PPK, środki przysługujące osobie uprawnionej - w zależności od jej wniosku - podlegają wypłacie transferowej do PPK, na indywidualne konto emerytalne (IKE) lub na rachunek w pracowniczym programie emerytalnym (PPE) tej osoby bądź są zwracane jej w formie pieniężnej. Następuje to w ciągu 3 miesięcy od dnia przedłożenia przez osobę uprawnioną wniosku o dokonanie wypłaty transferowej lub zwrotu, wraz z odpisem aktu zgonu uczestnika PPK – chyba, że osoba ta zażąda dokonania wypłaty transferowej lub zwrotu w terminie późniejszym.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/kadry/kto-otrzymuje-srodki-ppk-po-smierci-uczestnika,522329.html
Autor: Anna Puszkarska

Ostatnie wpisy
1

27 listopada 2023

Zmiana sposobu inwestowania w PPK
2

27 listopada 2023

Limit tzw. 30-krotności nie dotyczy wpłat do PPK
3

24 listopada 2023

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest wykroczeniem
4

24 listopada 2023

PFR wysłał Ci wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Sprawdź, co zrobić
5

23 listopada 2023

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
Zobacz także
Zdjęcie artykułu niedopelnienie_obowiazku_zawarcia_umowy_1123

24 listopada 2023

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest wykroczeniem

Zdjęcie artykułu wezwania-pfr-1123

24 listopada 2023

PFR wysłał Ci wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Sprawdź, co zrobić

Zdjęcie artykułu wplaty_do_ppk_finansowane_przez_pracodawce_1123

20 listopada 2023

Niekiedy wpłaty do PPK finansować może tylko pracodawca

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.