Strona główna / Aktualności / Utrata statusu mikro ...

Utrata statusu mikroprzedsiębiorcy a obowiązek wdrożenia PPK

Aktualności

Utrata statusu mikroprzedsiębiorcy a obowiązek wdrożenia PPK

21 grudnia 2023

Utrata statusu mikroprzedsiębiorcy a obowiązek wdrożenia PPK

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, nie wdraża tego programu. 

Wyłączenie ze stosowania ustawy o PPK nie jest bezterminowe, koniec roku kalendarzowego często wiąże się z końcem roku obrotowego, który jest istotny przy ustalaniu statusu. 

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, na urlopie ojcowskim, rodzicielskim lub wychowawczym, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.  

Ważne dwa ostatnie lata obrotowe 

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. W przypadku zmiany roku obrotowego, pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.  

Przedsiębiorca, którego rokiem obrotowym jest rok kalendarzowym, powinien sprawdzić, czy spełniał warunki uznania go za mikroprzedsiębiorcę co najmniej w 2023 roku lub w 2022 roku. Jeśli nie, ma obowiązek uruchomić PPK.  

Terminy na uruchomienie PPK 

Po utracie przez przedsiębiorcę wyłączenia ze stosowania ustawy o PPK, w celu ustalenia terminów na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 1 i art. 16 ustawy o PPK. Oznacza to, że umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 90 dni liczonych począwszy od dnia, w którym przedsiębiorca utracił to wyłączenie, a umowa o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym przypada termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK. 

Autor: Biuro Redakcji PFR Portal PPK

Ostatnie wpisy
1

1 marca 2024

Państwowa Inspekcja Pracy dba o prawidłowe funkcjonowanie PPK
2

1 marca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
3

28 lutego 2024

PPK 10/10 – nowy cykl szkoleń
4

23 lutego 2024

Wydarzenia PFR Portal PPK - oglądaj online!
5

21 lutego 2024

Wypłata transferowa – kiedy można z niej skorzystać?
Zobacz także
Zdjęcie artykułu zatrudnienie_zleceniobiorcow_0224

9 lutego 2024

Czy zatrudnienie samych zleceniobiorców zobowiązuje do utworzenia PPK?

Zdjęcie artykułu progi_unijne_0124

24 stycznia 2024

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe progi unijne w zamówieniach publicznych

Zdjęcie artykułu termin-przekazania-informacji-przez-podmioty-prowadzace-ppe-1223

28 grudnia 2023

Zbliża się kolejny termin przekazania informacji do PFR przez podmioty prowadzące PPE

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.