Strona główna / Aktualności / Niekiedy wpłaty do P ...

Niekiedy wpłaty do PPK finansować może tylko pracodawca

Aktualności

Niekiedy wpłaty do PPK finansować może tylko pracodawca

20 listopada 2023

Niekiedy wpłaty do PPK finansować może tylko pracodawca

Od przysługujących uczestnikowi PPK świadczeń niepieniężnych stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawca powinien naliczyć finansowane przez siebie wpłaty do PPK i oraz naliczyć i pobrać wpłaty finansowane przez uczestnika programu. A następnie wszystkie te wpłaty przekazać do instytucji finansowej. Tylko w jednej sytuacji pracodawca będzie zobowiązany do naliczenia i dokonania wpłat wyłącznie w części finansowanej przez siebie.

Wpłaty do PPK stanowią odpowiedni procent wynagrodzenia, w rozumieniu ustawy o PPK. Przez wynagrodzenie należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy (czyli tzw. 30-krotności) oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku pracownika podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniami wskazanymi w art. 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Wpłaty do PPK nalicza się także od świadczeń niepieniężnych

Za przychody m.in. ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Oznacza to, że - jeśli dane świadczenia niepieniężne nie są wyłączone z podstawy wymiaru składek na wskazane wyżej ubezpieczenia - również ich wartość stanowi przychód ze stosunku pracy, który należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od której to podstawy nalicza się wpłaty do PPK.

Wyjątek od zasady

Tylko w jednym przypadku będzie inaczej. Chodzi tu o sytuacje, w której w miesiącu, w którym uczestnik PPK otrzymuje świadczenie niepieniężne które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (np. pakiet medyczny finansowany w całości przez pracodawcę), żadne inne wynagrodzenie nie jest mu wypłacane. W takiej sytuacji podmiot zatrudniający nie będzie mógł pobrać wpłat od uczestnika PPK. Innymi słowy, będzie zobowiązany do ich naliczenia i dokonania tylko w części finansowanej przez siebie. Podmiot zatrudniający nie będzie miał bowiem możliwości pobrania wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika PPK, gdyż takie wynagrodzenie nie zostanie uczestnikowi wypłacone.

Przykład: Uczestnikowi PPK przysługuje pakiet medyczny, finansowany w całości przez pracodawcę, o wartości 150 zł. Od września 2023 r. uczestnik ten przebywa na zwolnieniu lekarskim i poza pakietem medycznym nie otrzymuje żadnego innego wynagrodzenia. W okresie przebywania tego uczestnika na zwolnieniu lekarskim, pracodawca będzie naliczał i dokonywał tylko tych wpłat do PPK, które są przez niego finansowane. Pracodawca nie będzie naliczał, pobierał i dokonywał wpłat do PPK finansowanych przez uczestnika PPK.

Autor: Małgorzata Jankowska

Ostatnie wpisy
1

27 listopada 2023

Zmiana sposobu inwestowania w PPK
2

27 listopada 2023

Limit tzw. 30-krotności nie dotyczy wpłat do PPK
3

24 listopada 2023

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest wykroczeniem
4

24 listopada 2023

PFR wysłał Ci wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Sprawdź, co zrobić
5

23 listopada 2023

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
Zobacz także
Zdjęcie artykułu niedopelnienie_obowiazku_zawarcia_umowy_1123

24 listopada 2023

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest wykroczeniem

Zdjęcie artykułu wezwania-pfr-1123

24 listopada 2023

PFR wysłał Ci wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Sprawdź, co zrobić

Zdjęcie artykułu oipp_VII

16 listopada 2023

Wyróżnienia „Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy” rozdane!

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.