Strona główna / Aktualności / Niekiedy wpłaty do P ...

Niekiedy wpłaty do PPK finansować może tylko pracodawca

Aktualności

Niekiedy wpłaty do PPK finansować może tylko pracodawca

20 listopada 2023

Niekiedy wpłaty do PPK finansować może tylko pracodawca

Od przysługujących uczestnikowi PPK świadczeń niepieniężnych stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawca powinien naliczyć finansowane przez siebie wpłaty do PPK i oraz naliczyć i pobrać wpłaty finansowane przez uczestnika programu. A następnie wszystkie te wpłaty przekazać do instytucji finansowej. Tylko w jednej sytuacji pracodawca będzie zobowiązany do naliczenia i dokonania wpłat wyłącznie w części finansowanej przez siebie.

Wpłaty do PPK stanowią odpowiedni procent wynagrodzenia, w rozumieniu ustawy o PPK. Przez wynagrodzenie należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy (czyli tzw. 30-krotności) oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku pracownika podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniami wskazanymi w art. 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Wpłaty do PPK nalicza się także od świadczeń niepieniężnych

Za przychody m.in. ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Oznacza to, że - jeśli dane świadczenia niepieniężne nie są wyłączone z podstawy wymiaru składek na wskazane wyżej ubezpieczenia - również ich wartość stanowi przychód ze stosunku pracy, który należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od której to podstawy nalicza się wpłaty do PPK.

Wyjątek od zasady

Tylko w jednym przypadku będzie inaczej. Chodzi tu o sytuacje, w której w miesiącu, w którym uczestnik PPK otrzymuje świadczenie niepieniężne które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (np. pakiet medyczny finansowany w całości przez pracodawcę), żadne inne wynagrodzenie nie jest mu wypłacane. W takiej sytuacji podmiot zatrudniający nie będzie mógł pobrać wpłat od uczestnika PPK. Innymi słowy, będzie zobowiązany do ich naliczenia i dokonania tylko w części finansowanej przez siebie. Podmiot zatrudniający nie będzie miał bowiem możliwości pobrania wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika PPK, gdyż takie wynagrodzenie nie zostanie uczestnikowi wypłacone.

Przykład: Uczestnikowi PPK przysługuje pakiet medyczny, finansowany w całości przez pracodawcę, o wartości 150 zł. Od września 2023 r. uczestnik ten przebywa na zwolnieniu lekarskim i poza pakietem medycznym nie otrzymuje żadnego innego wynagrodzenia. W okresie przebywania tego uczestnika na zwolnieniu lekarskim, pracodawca będzie naliczał i dokonywał tylko tych wpłat do PPK, które są przez niego finansowane. Pracodawca nie będzie naliczał, pobierał i dokonywał wpłat do PPK finansowanych przez uczestnika PPK.

Autor: Małgorzata Jankowska

Ostatnie wpisy
1

22 maja 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
2

21 maja 2024

Znamy już ostateczny termin uruchomienia Platformy Emerytalnej w Wielkiej Brytanii
3

20 maja 2024

PPK na Bielanach! Szkolenia stacjonarne dla kadr i płac   
4

20 maja 2024

Dlaczego warto oszczędzać w PPK?
5

17 maja 2024

Biuletyn PPK: 19,6 mln złotych z tytułu wpłat powitalnych PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu wplata_dodatkowa_od_pracodawcy_0224

2 kwietnia 2024

Wprowadzenie wpłaty dodatkowej pracodawcy wymaga zmiany umowy o zarządzanie PPK

Zdjęcie artykułu ppk_benefit_0324

27 marca 2024

PPK jako benefit dla pracownika

Zdjęcie artykułu oipp-VIII-032024

26 marca 2024

Wyróżnienia „Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy” po raz ósmy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.