Strona główna / Aktualności / Zawieszenie udziału ...

Zawieszenie udziału instytucji finansowej w Ewidencji PPK nie wpływa na wpłaty do tego programu

Aktualności

Zawieszenie udziału instytucji finansowej w Ewidencji PPK nie wpływa na wpłaty do tego programu

4 sierpnia 2022

Zawieszenie udziału instytucji finansowej w Ewidencji PPK nie wpływa na wpłaty do tego programu

Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych określają sytuacje, gdy udział podmiotu zarządzającego instytucją finansową w Ewidencji PPK zostaje zawieszony. W okresie zawieszenia instytucja ta nie zawiera nowych umów o zarządzanie PPK, ale wpłaty do PPK są nadal dokonywane - na dotychczasowych zasadach. 

Udział towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechnego towarzystwa emerytalnego, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w Ewidencji PPK zostaje zawieszony m.in. w przypadku, gdy podmiot ten przestał spełniać warunki określone w ustawie o PPK.

Warunkami tymi są m.in.:

  • posiadanie kapitału własnego, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - dopuszczonych środków własnych, w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego;
  • zarządzanie wymaganą przez przepisy ustawy o PPK liczbą funduszy zdefiniowanej daty (w przypadku zarządzania jednym funduszem inwestycyjnym konieczne jest wydzielenie odpowiedniej liczby subfunduszy).

 

W przypadku, gdy podmiot zarządzający instytucją finansową przestał spełniać te warunki, Komisja Nadzoru Finansowego wzywa go do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie oraz występuje do PFR z wnioskiem o zawieszenie udziału tego podmiotu w Ewidencji PPK. PFR dokonuje takiego zawieszenia na okres wskazany we wniosku. Okres ten może zostać przedłużony, na wniosek KNF.

Skutki zawieszenia

W okresie zawieszenia udziału TFI, PTE, PrTE lub zakładu ubezpieczeń w Ewidencji PPK instytucja finansowa zarządzana przez zawieszony podmiot nie może zawierać nowych umów o zarządzanie PPK. Nie ma to jednak wpływu na zawarte już przez nią umowy. Podmioty zatrudniające, które łączą z tą instytucją umowy o zarządzanie PPK, mogą w dalszym ciągu zawierać z nią nowe umowy o prowadzenie PPK w imieniu swoich pracowników. Również wpłaty na rachunki PPK w tej instytucji są nadal przekazywane – na dotychczasowych zasadach. Podmiot, którego dotyczy zawieszenie, nadal zarządza środkami zgromadzonymi w PPK, zgodnie z polityką inwestycyjną funduszy lub subfunduszy.

Usunięcie z Ewidencji PPK

Nieusunięcie nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez KNF skutkuje wydaniem przez ten organ decyzji o usunięciu TFI, PTE, PrTE albo zakładu ubezpieczeń z Ewidencji PPK. W takim przypadku, PFR, na wniosek KNF, zawiesza udział danego podmiotu w Ewidencji PPK do dnia, w którym decyzja o usunięciu go z Ewidencji PPK stanie się ostateczna. Również wówczas instytucja finansowa zarządzana przez ten podmiot nie może zawierać nowych umów o zarządzanie PPK.

Usunięcie TFI, PTE, PrTE lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK nie wpływa na własność środków zgromadzonych na rachunkach PPK. W takich przypadkach zarządzanie środkami zgromadzonymi w PPK przejmuje - na zasadach określonych w ustawie o PPK - inny podmiot wpisany do Ewidencji PPK. W przypadku usunięcia TFI z Ewidencji PPK jest to wyznaczona instytucja finansowa - PFR TFI S.A.

 

Autor: Redakcja PFR Portal PPK

Ostatnie wpisy
1

23 marca 2023

Już za chwilę pierwsze losowanie nagród w Akademii Korzyści PPK – do wygrania ponad milion złotych!
2

20 marca 2023

Jak zwiększyć zaangażowanie w planowanie emerytalne – wnioski z badania
3

20 marca 2023

Komunikat dot. stosowania środków ograniczających w związku z wojną na Ukrainie
4

16 marca 2023

Urząd Dzielnicy Praga-Północ wspiera PPK!
5

16 marca 2023

#instrukcja PPK: Nie znam nazwy mojej instytucji finansowej. Co robić?
Zobacz także
Zdjęcie artykułu komunikat-dot-sankcji

20 marca 2023

Komunikat dot. stosowania środków ograniczających w związku z wojną na Ukrainie

Zdjęcie artykułu sejm-przyjal-przeglad-ppk

13 marca 2023

Sejm przyjął Przegląd Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zdjęcie artykułu Naliczanie_i_odprowadzanie_wplat_do_PPK_po_autozapisie_warsztaty_dla_kadr_i_plac

3 marca 2023

Naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK po autozapisie – warsztaty dla kadr i płac

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.