Strona główna / Aktualności / Zmiana pracodawcy – ...

Zmiana pracodawcy – co z oszczędnościami w PPK?

Aktualności

Zmiana pracodawcy – co z oszczędnościami w PPK?

23 stycznia 2024

Zmiana pracodawcy – co z oszczędnościami w PPK?

Zmiana pracodawcy wiąże się z zawarciem nowej umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika oraz z utworzeniem dla niego nowego rachunku PPK. Dzieje się tak także w przypadku, gdy programy PPK u dotychczasowego i nowego pracodawcy są zarządzane przez tę samą instytucję finansową.

U nowego pracodawcy pracownik zostaje ponownie „zapisany do PPK” – zostaje dla niego zawarta umowa o prowadzenie PPK i utworzony nowy rachunek PPK.  

Swoje dotychczasowe oszczędności w PPK uczestnik może (nie musi) „przetransferować” na nowy rachunek PPK. Jeżeli podejmie taką decyzję, może skorzystać z pośrednictwa nowego pracodawcy przy transferze środków albo sam złożyć dyspozycję wypłaty transferowej. 

Transfer za pośrednictwem pracodawcy

Pracownik składa nowemu pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Ma na to 7 dni od dnia zawarcia dla niego umowy o prowadzenie PPK przez nowego pracodawcę. W przypadku złożenia tego oświadczenia po terminie, pracodawca poinformuje uczestnika o jego bezskuteczności.

Pracodawca, który otrzymał oświadczenie pracownika o zawartych dla niego umowach o prowadzenie PPK, niezwłocznie informuje tego pracownika, że ma obowiązek złożyć - w jego imieniu - wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego dotychczasowym rachunku/rachunkach PPK na nowy rachunek PPK. 

Uczestnik PPK, który nie chce, aby pracodawca złożył ten wniosek, może się na to nie zgodzić. W takim przypadku powinien poinformować pracodawcę, w formie pisemnej, o braku zgody na transfer środków, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od pracodawcy. W razie braku zgody uczestnika PPK na wypłatę transferową, środki zgromadzone na jego dotychczasowym/ych rachunku/rachunkach PPK pozostaną na nim/nich do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. 

Jeżeli uczestnik PPK nie powiadomi pracodawcy o braku zgody na wypłatę transferową, pracodawca złoży w jego imieniu wniosek o tę wypłatę, za pośrednictwem podmiotu zatrudniającego instytucją finansową, z którą nowy pracodawca zawarł dla pracownika umowę o prowadzenie PPK.

Samodzielny transfer oszczędności 

Transfer oszczędności pomiędzy rachunkami PPK uczestnika możliwy jest także bez pośrednictwa pracodawcy. Uczestnik może w każdej chwili zdecydować się na przeniesienie środków zgromadzonych na jego rachunku PPK na inny rachunek PPK. Uczestnik PPK nie może natomiast przekazać środków np. na swój rachunek w PPE, IKE czy IKZE. 

W sprawie transferu środków, uczestnik PPK powinien kontaktować się z instytucją finansową. Warunki, termin i sposób dokonania wypłaty transferowej określa m.in. umowa o prowadzenie PPK. Zasadą jest, że wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji tej wypłaty. Pracownik może składać dyspozycje wypłaty transferowej tyle razy, ile razy zechce.  

Ważne: Decydując się na transfer środków zgromadzonych na rachunku PPK na inny rachunek PPK, uczestnik podejmuje decyzję o przeniesieniu wszystkich środków zgromadzonych na tym rachunku. Uczestnik nie może przetransferować tylko części oszczędności zgromadzonych na jego rachunku PPK.

Dokonanie wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku PPK nie stanowi przeszkody do dalszego gromadzenia środków na tym rachunku. Rachunek PPK, z którego dokonano wpłaty transferowej, nadal jest prowadzony dla uczestnika i mogą wpływać na niego nowe wpłaty do PPK.  

Autor: Redakcja PFR Portal PPK

Ostatnie wpisy
1

1 marca 2024

Państwowa Inspekcja Pracy dba o prawidłowe funkcjonowanie PPK
2

1 marca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
3

28 lutego 2024

PPK 10/10 – nowy cykl szkoleń
4

23 lutego 2024

Wydarzenia PFR Portal PPK - oglądaj online!
5

21 lutego 2024

Wypłata transferowa – kiedy można z niej skorzystać?
Zobacz także
Zdjęcie artykułu panstwowa_inspekcja_pracy_funkcjonowanie_ppk

1 marca 2024

Państwowa Inspekcja Pracy dba o prawidłowe funkcjonowanie PPK

Zdjęcie artykułu PPK-na-telefon-0124

1 marca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)

Zdjęcie artykułu ppk-10-10-szkolenia

28 lutego 2024

PPK 10/10 – nowy cykl szkoleń

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.