Strona główna / Aktualności / Ekspert PPK radzi: J ...

Ekspert PPK radzi: Jakie obowiązki informacyjne związane z PPK mają pracodawcy wobec swoich pracowników?

Aktualności

Ekspert PPK radzi: Jakie obowiązki informacyjne związane z PPK mają pracodawcy wobec swoich pracowników?

21 maja 2021

Ekspert PPK radzi: Jakie obowiązki informacyjne związane z PPK mają pracodawcy wobec swoich pracowników?

Pracodawcy, którzy wdrożyli PPK, muszą poinformować osoby zatrudnione w wieku 55+ o możliwości przystąpienia do tego programu. Pracodawca informuje uczestników PPK m.in. o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej oraz zadeklarowania wpłaty dodatkowej. 

Pracodawca informuje osoby zatrudnione, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70. roku życia, o tym, że - aby przystąpić do PPK - muszą złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie, w ich imieniu i na ich rzecz, umowy o prowadzenie PPK. Ustawa o PPK nie wskazuje terminu, w jakim pracodawca powinien przekazać im tę informację. Należy jednak przyjąć, że powinien zrobić to w takim czasie, aby umożliwić tym osobom przystąpienie do PPK w pierwszym możliwym dla nich terminie.

 

Pracodawca musi także poinformować wszystkich uczestników PPK, a więc osoby w imieniu i na rzecz których zawarł umowę o prowadzenie PPK, o możliwości obniżenia przez nich - po spełnieniu warunków określonych w ustawie o PPK - wysokości wpłaty podstawowej (do nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia), a także o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej (maksymalnie 2% wynagrodzenia). Również ta informacja powinna trafić do pracowników bez zwłoki, w takim terminie, aby mogli jak najszybciej skorzystać ze swoich ustawowych uprawnień.

Te obowiązki informacyjne ustawa o PPK nakłada na wszystkie podmioty zatrudniające, bez wyjątku i - jak wskazano powyżej - nie określa wprost terminów ich realizacji. Spełnienie innych obowiązków informacyjnych przez pracodawców zależy od zaistnienia określonych w ustawie o PPK zdarzeń, np. złożenia przez nowo zatrudnionego pracownika oświadczenia o zawartych w jego imieniu i na jego rzecz umowach o prowadzenie PPK albo zmiany instytucji finansowej przez pracodawcę. Jeszcze inne - tak jest w przypadku obowiązków wynikających z realizowanego raz na cztery lata tzw. autozapisu - mają charakter cykliczny.  

 

Transfer środków dla nowych pracowników

Nowo zatrudniony pracownik, jeśli jest już uczestnikiem PPK, powinien złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK.  Powinien zrobić to w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął mu termin 3 miesięcy zatrudnienia. W takiej sytuacji, pracodawca, niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na  rzecz tej osoby, zobowiązany jest do poinformowania jej o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej dotychczasowym rachunku (rachunkach) PPK na nowy rachunek PPK. Pracownik może w ciągu 7 dni pisemnie poinformować pracodawcę o braku zgody na złożenie tego wniosku, a tym samym zablokować transfer swoich oszczędności.

Zmiana instytucji finansowej

Pracodawca ma także obowiązek poinformowania uczestników PPK o możliwości przetransferowania ich dotychczasowych oszczędności z jednego rachunku PPK na drugi, w sytuacji, gdy - z jego inicjatywy - dochodzi do zmiany instytucji finansowej. Pracodawca może tego dokonać poprzez wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK zawartej z instytucją finansową, jeżeli podpisał taką umowę z inną instytucją. W takiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest do zawarcia w imieniu i na rzecz pracowników umowy o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową oraz do poinformowania ich o obowiązku złożenia w imieniu każdego z nich wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na ich rachunkach PPK prowadzonym przez wcześniejszą instytucję finansową na rachunki prowadzone przez nową instytucję. Pracownicy mogą w ciągu 7 dni pisemnie poinformować pracodawcę o braku zgody na złożenie tego wniosku.

Autozapis co 4 lata

Poczynając od 2023 roku, co 4 lata, od 1 kwietnia pracodawca dokonuje wpłat za pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, chyba że ponownie zrezygnuje z tych wpłat. Przed tym terminem, do ostatniego dnia lutego danego roku, pracodawca informuje pracownika o ponownym dokonywaniu za niego wpłat, w związku z czym pracownik może podjąć decyzję, czy kolejny raz chce zrezygnować z oszczędzania w PPK, czy jednak oszczędzać w tym programie.

(łs)

Ostatnie wpisy
1

6 października 2022

Prosty sposób na dodatkowe oszczędności
2

5 października 2022

PPK sprawdzam: Zwrot przed 60. rokiem życia
3

4 października 2022

Analizy.pl: PPK jako benefit dla pracowników
4

3 października 2022

Ile wynosi podatek Belki i czy można go nie zapłacić?
5

30 września 2022

Październikowe szkolenia dla pracowników, pracodawców oraz kadr i płac
Zobacz także
Zdjęcie artykułu ppk-w-praktyce-autozapis

29 września 2022

Nowy poradnik „PPK w praktyce: Autozapis” już dostępny!

Zdjęcie artykułu wspieramy_odpowiedzialnych_pracodawcow_plakaty

15 września 2022

Wspieramy odpowiedzialnych pracodawców

Zdjęcie artykułu oipp-ambasada-norwegii-centrum-kultury-polczyn-zdroj

29 sierpnia 2022

Ambasada Królestwa Norwegii i Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju o PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.