Strona główna / Aktualności / Nowy pracodawca nie ...

Nowy pracodawca nie może wdrożyć PPE zamiast PPK

Aktualności

Nowy pracodawca nie może wdrożyć PPE zamiast PPK

3 grudnia 2021

Nowy pracodawca nie może wdrożyć PPE zamiast PPK

Nowy podmiot zatrudniający, powstały po okresie przejściowym na wdrożenie PPK, nie może uruchomić pracowniczego programu emerytalnego (PPE) zamiast PPK. Jeśli wdroży PPE, może nie finansować wpłat do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, ale tylko po spełnieniu wymagań określonych w przepisach.

W okresie przejściowym na wdrożenie PPK, z prawa do niewdrożenia tego programu mogli skorzystać pracodawcy, którzy - w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK - prowadzili pracowniczy program emerytalny (PPE). Zwolnienie to przysługiwało tylko wtedy, gdy pracodawca naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, a w PPE uczestniczyło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Uprawnienie do niewdrożenia PPK z uwagi na prowadzenie PPE nie jest bezterminowe. Podmiot zatrudniający traci je m.in. począwszy od dnia zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni, od dnia ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia bądź od dnia następującego po 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie.

W takich przypadkach, licząc od dnia utraty zwolnienia, pracodawca ma obowiązek zawrzeć, w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, umowę o prowadzenie PPK w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy (90 dni). Natomiast umowę o zarządzenie PPK musi zawrzeć nie później niż na 10 roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK.

 

Uprawnienia nowego pracodawcy

Ustawa o PPK nie wyłącza ani nie modyfikuje zasad sukcesji, wynikających np. z przepisów kodeksu spółek handlowych. W przypadku łączenia, podziału czy przekształcenia podmiotu zatrudniającego, należy stosować zasady wynikające z powszechnie obowiązujących regulacji prawnych.

Jeżeli jednak, po okresie przejściowym na wdrożenie PPK, powstanie nowy podmiot zatrudniający, nie korzystający - na zasadzie sukcesji - z uprawnienia do niewdrożenia PPK z uwagi na prowadzenie PPE, nie może on skorzystać z takiego rozwiązania. Taki pracodawca zawiera umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych chcących oszczędzać w tym programie. Jeśli następnie utworzy PPE i będzie odprowadzać składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, to będzie mógł - w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie - nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez KNF, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE. 

Podmiot zatrudniający, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, nie może skorzystać z tego zwolnienia. Rozwiązanie to jest bowiem wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą każdy podmiot zatrudniający ma obowiązek finansowania wpłat do PPK i nie powinno być interpretowane rozszerzająco.

Autor: Joanna Gawęda

 

Ostatnie wpisy
1

4 grudnia 2023

PPK - transfer środków na lokatę
2

30 listopada 2023

Czy od świątecznych upominków nalicza się wpłaty do PPK? 
3

29 listopada 2023

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki PPK?
4

28 listopada 2023

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK
5

27 listopada 2023

Zmiana sposobu inwestowania w PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu swiateczne-upominki-naliczanie-wplaty-do-PPK-1123

30 listopada 2023

Czy od świątecznych upominków nalicza się wpłaty do PPK? 

Zdjęcie artykułu niedopelnienie_obowiazku_zawarcia_umowy_1123

24 listopada 2023

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest wykroczeniem

Zdjęcie artykułu wezwania-pfr-1123

24 listopada 2023

PFR wysłał Ci wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Sprawdź, co zrobić

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.