Strona główna / Aktualności / Nagrody i wyróżnieni ...

Nagrody i wyróżnienia Instytucji Finansowych zarządzających PPK

Aktualności

Nagrody i wyróżnienia Instytucji Finansowych zarządzających PPK

2 czerwca 2021

Nagrody i wyróżnienia Instytucji Finansowych zarządzających PPK

Instytucje Finansowe oferujące PPK to nie tylko towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ubezpieczalnie czy towarzystwa emerytalne. To także miejsca pracy, ludzie i praca.

Instytucje to także wyniki – stopy zwrotu i wyniki odzwierciedlone w nagrodach przyznawanych przez niezależne kapituły.

 W rankingu najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) przeprowadzonym w 2020 roku przez „Rzeczpospolitą” trzecie miejsce zajęła Aviva Investors Poland TFI.

Alfa to nagroda przyznawana co roku przez Analizy Online niezależnej firmy analizującej produkty inwestycyjne dla najlepsze go funduszu inwestycyjnego . Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych został uznany za najlepszy fundusz papierów dłużnych korporacyjnych w 2020 roku za wyniki osiągnięte w 2019 roku, otrzymał także wyróżnienie w 2021 za wyniki osiągnięte w poprzednim roku. Aviva Investors Polskich Akcji otrzymał w 2020 roku wyróżnienie w kategorii funduszy polskich akcji za wyniki osiągnięte w roku poprzednim. Aviva Investors Małych Spółek został wyróżniony w swojej kategorii w 2021 roku.

W 2020 roku BNP Paribas TFI zostało uhonorowane przez niezależną firmę analityczną Analizy Online statuetką ALFY 2019 oraz nominacją do TOP 3 najwyżej cenionych funduszy w swoich kategoriach. Subfundusz BNP Paribas Obligacji z nagrodą Alfa 2019 dla najlepszego funduszu polskich papierów dłużnych długoterminowych Subfundusz BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania został wyróżniony w kategorii funduszy polskich papierów dłużnych BNP Paribas TFI S.A. zdobył również 4 Złote Portfele Parkietu.

 

Compensa Przyjazną Firmą Ubezpieczeniową 2020
Compensa została wyróżniona w plebiscycie: „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” organizowanego przez Gazetę Bankową – najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce. 3 miejsce w kategorii ubezpieczenia osobowe i majątkowe oraz w kategorii: ubezpieczenia komunikacyjne. Wysokie miejsce w rankingu jest szczególną nagrodą w kontekście 2020 roku, w którym większość firm ubezpieczeniowych musiało przystosować się do nowych uwarunkowań na rynku. Ranking Gazety bankowej tworzony jest na podstawie ankiet, a ostateczny wynik jest sumą punktów pozyskanych z każdej ankiety oraz głosów Kapituły, w skład której weszli przedstawiciele świata nauki, ze Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Grupy Medialnej Fratria oraz Gazety Bankowej.

Compensa z Orłem Innowacji 2020
„Orzeł Innowacji” to konkurs, w którym „Rzeczpospolita” wyróżnia innowacyjność przedsiębiorstw. W 2020 roku Compensa otrzymała nagrodę za kompleksowe rozwiązanie dotyczące cyfrowej likwidacji szkód. Innowacja oparta jest na zautomatyzowanych narzędziach, dostosowanych do potrzeb Klienta. Nagrody zostały przyznane przez jury, w skład którego weszli przedstawiciele polskich uczelni wyższych. Konkurs został objęty patronatem m.in. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Po trzech z rzędu zwycięstwach w przygotowywanym przez Analizy Online rankingu najlepszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (w latach 2017-2019), Investors TFI utrzymało pozycję w ścisłej czołówce, zdobywając wyróżnienie w kategorii Najlepsze TFI 2020 r.

Szósty rok z rzędu znalazło się także wśród najlepszych TFI w rankingu dziennika Rzeczpospolita.

Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor Zrównoważony oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego zdobyły nagrodę Alfa 2020 przyznawaną przez Analizy Online dla najlepszych funduszy inwestycyjnych. 

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego jest najczęściej nagradzanym przez Analizy Online funduszem inwestycyjnym – w ośmiu dotychczasowych edycjach nagród Alfa sześć razy był nagradzany jako najlepszy fundusz stabilnego wzrostu.

Dla Investor Akcji Spółek Dywidendowych to druga z rzędu nagroda dla najlepszego funduszu akcji polskich.

Nagroda przyznawana przez firmę Analizy Online ma na celu wyróżnienie najefektywniejszych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz tych produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu w relacji do ponoszonego ryzyka.

W tym roku nagrody Alfa zdobyły:

  • Investor Akcji Spółek Dywidendowych –  najlepszy fundusz akcji polskich,
  • Investor Zrównoważony – najlepszy fundusz zrównoważony,
  • Investor Zabezpieczenia Emerytalnego – najlepszy fundusz stabilnego wzrostu.

 

W przypadku wszystkich trzech subfunduszy nagroda Alfa 2020 była kolejnym potwierdzeniem długoterminowej efektywności inwestycyjnej. Investor Akcji Spółek Dywidendowych został uznany za najlepszy fundusz akcji polskich 2019 r. Inwestor Zrównoważony był laureatem nagrody Alfa za 2013, 2014, 2018 i 2019 rok, a w 2015 r. uzyskał wyróżnienie. Dla Investor Zabezpieczenia Emerytalnego to już szósta nagroda – statuetki Alfa zdobywał wcześniej w 2013, 2014, 2016, 2017 i 2019 roku. Investor Zrównoważony oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego to fundusze mieszane inwestujące w akcje i obligacje, czyli takie, których polityka inwestycyjna jest zbliżona do polityki funduszy zdefiniowanej daty dostępnych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. 

Bardzo dobre wyniki funduszy Investors TFI powodują, że od lat utrzymuje się w wśród najefektywniejszych krajowych firm zarządzających funduszami. W ośmiu dotychczasowych edycjach nagród Alfa Investors TFI trzykrotnie uznane zostało za najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych i trzykrotnie zdobyło wyróżnienie. 

Efektywność funduszy doceniają też specjaliści Rzeczpospolitej, której ranking powstaje na podstawie oceny wyników funduszy inwestycyjnych wypracowanych w perspektywie 6 miesięcy, roku, 3 i 5 lat. Dziennik przyznaje punkty za wyniki osiągane w grupach funduszy: akcji polskich (uniwersalnych i małych i średnich spółek), akcji zagranicznych, mieszanych polskich, obligacji skarbowych, obligacji skarbowych długoterminowych, obligacji uniwersalnych, obligacji uniwersalnych długoterminowych oraz dłużnych korporacyjnych.

Po czterech z rzędu zwycięstwach, w 2020 r. roku Investors TFI zajęło drugie miejsce. Autorzy rankingu Rzeczpospolitej zwracają uwagę na bardzo dobre wyniki funduszy mieszanych Investors. W ścisłej czołówce funduszy mieszanych znalazł się również Investor Zabezpieczania Emerytalnego. Wpływ na wysokie miejsce w zestawieniu Rzeczpospolitej miały też bardzo dobre wyniki Investor Akcji oraz Investor Akcji Spółek Dywidendowych.

 

 

IKE i IKZE - 1 miejsce w plebiscycie Laur Konsumenta. 

Godło i Złoty Laur Konsumenta 2021
Nominowani do nagrody Parkietu „Byki i niedźwiedzie” w kategorii PPK.
IKE i IKZE oferowane przez Nationale- Nederlanden DFE trzy razy z rzędu znalazły się na 1. miejscu
w rankingu „Rzeczpospolitej” w kategoriach „Najlepsze IKE w DFE” i „Najlepsze IKZE w DFE” 
 Nationale-Nederlanden otrzymało tytuł „Dobroczyńcy Roku” za działania na rzecz zdrowia. Firma została doceniona za zaangażowanie w kampanię Movember Polska, która promuje wśród mężczyzn profilaktykę  chorób nowotworowych. W 2020 roku w odpowiedzi na tryb życia Polaków w lockdownie i nasilenie się problemów ze zdrowiem psychicznym, kampania została rozszerzona o warsztaty i konsultacje dotyczące radzenia sobie z długotrwałym stresem i zamknięciem w domu oraz rozpoznawania symptomów zaburzeń wśród współpracowników i członków rodziny.

 

 

NN Investment Partners TFI – pierwsze TFI w Polsce z certyfikatem ISO 27001
Certyfikat ISO 27001 potwierdza jakość systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Certyfikat potwierdza zaangażowanie oraz zgodność z najlepszymi światowymi praktykami.

 

Złoty Laur Klienta w kategorii TFI w latach 2018 - 2021.

Złoty Portfel „Gazety Giełdy Parkiet” za najlepszy wynik w 2020 r. w kategorii fundusz zagranicznych papierów dłużnych.

 

 

Byk i Niedźwiedź dla PPK z oferty PKO TFI - 2020
Kolejny rok z rzędu PPK z oferty PKO TFI otrzymało nagrodę "Byki i Niedźwiedzie" w kategorii "PPK Roku" przyznawaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Byki i Niedźwiedzie  trafią do najważniejszych postaci i instytucji rynku kapitałowego oraz najlepszych spółek z warszawskiej giełdy.

Laur Konsumenta 2020 dla PPK z oferty PKO TFI
Laur Konsumenta to ogólnopolski projekt konsumencki, który wyłania każdego roku najpopularniejsze produkty i marki w swoich kategoriach. O kolejności miejsc, w każdej kategorii produktowej, decyduje liczba głosów oddanych przez Konsumentów na poszczególne produkty/usługi znajdujące się na liście poddanej głosowaniu. Wygrywa produkt/usługa z największą liczbą oddanych głosów. Plebiscyt przynosi markom odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: które produkty i usługi są obecnie najpopularniejsze w swojej grupie?  W bieżącej edycji to właśnie Pracownicze Plany Kapitałowe z PKO TFI zajęły I miejsce.

„Złoty Portfel” dla Zarządzającego subfunduszem PKO Akcji Rynku Złota - wyróżnienie dla najbardziej skutecznych zarządzających funduszami, działających na polskim rynku kapitałowym, przyznawane przez Gazetę Giełdy Parkiet. Z przyjemnością informujemy, że kolejny rok z rzędu to wyróżnienie otrzymuje Radosław Pela, zarządzający subfunduszem PKO Akcji Rynku Złota. PKO Akcji Rynku Złota wypracował w 2020 roku stopę zwrotu w wysokości 28,3%, co uczyniło go najbardziej zyskownym funduszem inwestycyjnym 2020 roku.

PKO Akcji Rynku Złota Funduszem Inwestycyjnym Roku 2019 w konkursie Invest Cuffs 2020 - nagroda w kategorii Fundusz Inwestycyjny 2019, w konkursie Invest Cuffs 2020, podczas konferencji ABC Inwestowania. W konkursie uhonorowane zostały osoby i podmioty, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju świadomości inwestorów oraz budowania produktów i usług najwyższej jakości. Organizatorem “Konkursu Invest Cuffs 2020 – Nagrody Rynku Inwestycyjnego” (VI edycja) byłą Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych.

 

Fundusze zarządzane przez Santander TFI są doceniane na rynku, w ostatnich latach otrzymały  łącznie 6 wyróżnień Alfa w konkursie organizowanym przez Analizy Online – 4 wyróżnienia za rok 2019 oraz 2 wyróżnienia za rok 2020. II miejsce w plebiscycie Złoty Portfel 2019 organizowanym przez redakcję „Parkietu” oraz Lider Biznesu 2020 w konkursie „Orły Wprost”

W roku 2021 głosami klientów, Santander TFI uzyskało Złote Godło „Konsumencki Lider Jakości 2021”, a tym samym I miejsce w kategorii „Firmy obsługujące PPK”. Nagroda przyznawana jest przez Strefę Gospodarki (niezależny, ogólnopolski dodatek dystrybuowany wraz z Dziennikiem Gazeta Prawna).

 

2021 - Skarbiec TFI liderem pod względem wyników inwestycyjnych PPK w 2020 roku - Instytut Emerytalny
2021 - Skarbiec TFI najlepszy w rankingu zarządzających PPK za 2020 rok – Mercer
2021 - Skarbiec Spółek Wzrostowych zdobywcą Złotego Portfela w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych – Dziennik Parkiet
2021 - Skarbiec Małych i Średnich Spółek zdobywcą Złotego Portfela w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich – Dziennik Parkiet
2021 - Skarbiec TFI nagroda Alfa 2020 w kategorii Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – Analizy Online
2021 - Skarbiec Małych i Średnich Spółek nagroda Alfa 2020 w kategorii Akcji polskich małych i średnich spółek – Analizy Online
2021 - Skarbiec Konserwatywny nagroda Alfa 2020  w kategorii Polskich papierów skarbowych – Analizy Online
2021 - Skarbiec III Filar wyróżnienie Alfa 2020 w kategorii Stabilnego Wzrostu – Analizy Online

 

 

1. miejsce w sektorze ubezpieczeń DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX (DJSI) w latach 2017, 2018 i 2019

 

 

2020 - TFI PZU najlepszym towarzystwem roku 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zdobyło tytuł „TFI Roku”. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” nagrodziła TFI PZU za rozwój platformy inwestycyjnej inPZU oraz doskonałe wyniki funduszy dłużnych. Dwa z nich – Fundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ i PZU Dłużny Rynków Wschodzących – zdobyły statuetki „Złote Portfele” za wysokie stopy zwrotu, poziom aktywów i stabilność wyników.

2020 r. – Dwa razy „Alfa” od Analizy Online
TFI PZU zostało uhonorowane przez niezależną firmę analityczną Analizy Online aż dwiema prestiżowymi statuetkami ALFY 2019. Fundusze PZU Obligacji Krótkoterminowych i PZU Dłużny Aktywny zostały najwyżej ocenione w kategorii najlepszych funduszy dłużnych ze względu na ponadprzeciętną stopę zwrotu, jaką przyniosły inwestorom w 2019 roku.

Najwyższą jakość prowadzenia PPK oraz PPE przez TFI PZU SA potwierdza Polskie Godło promocyjne przyznawane przez fundację Teraz Polska.

 

 


 

Ostatnie wpisy
1

27 stycznia 2023

Nowe szkolenia online z Autozapisu w PPK
2

27 stycznia 2023

Ruszyła Akademia Korzyści PPK - do wygrania ponad milion złotych
3

27 stycznia 2023

PPK na telefon – zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego
4

27 stycznia 2023

Wyróżnienia dla autorów prac dyplomowych o PPK
5

27 stycznia 2023

Informacja KNF dotycząca PPK - IV kwartału 2022 r.
Zobacz także
Zdjęcie artykułu polaczenie-funduszy-ppk-zarzadzanych-przez-pfr-tfi

20 grudnia 2022

Połączenie funduszy PPK zarządzanych przez PFR TFI

Zdjęcie artykułu PFRTFI-BPSTFI-przejecie

16 września 2022

PFR TFI przejęło zarządzanie funduszem PPK od BPS TFI

Zdjęcie artykułu bps-tfi-przedluzenie-zawieszenia

1 września 2022

Przedłużone zawieszenie BPS TFI w ewidencji Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zarządzających PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.