Wezwania PFR — oficjalny portal Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK

PFR wysłał Ci wezwanie
do zawarcia umowy o zarządzanie PPK?

Dowiedz się, co zrobić. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń online i pomocy ekspertów.

Jeżeli pracodawca jest zwolniony z obowiązku utworzenia PPK (przykłady zwolnienia znajdziesz tutaj),

również powinien odpowiedzieć na wezwanie i wypełnić formularz na stronie PFR.

 

W formularzu do PFR należy poinformować o spełnianiu warunków, które zwalniają z konieczności podpisania umowy o zarządzanie PPK.

Wezwania Polskiego Funduszu Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ma ustawowy obowiązek sprawdzania, czy wszystkie podmioty zobowiązane do utworzenia PPK to zrobiły. Co kwartał otrzymuje on z ZUS informację o płatnikach, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione i sprawdza, czy widnieją oni w prowadzonej przez niego ewidencji, gromadzącej m.in. dane o zawartych umowach o zarządzanie PPK.

Jeśli pracodawca, zobowiązany do wdrożenia PPK, nie widnieje w ewidencji PPK, PFR ma obowiązek wezwać go do:

1

zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (jest nią PFR TFI SA) w terminie 30 dni od otrzymania wezwania

2

przekazania informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową niż wyznaczona

3

przekazania informacji o spełnieniu warunków, zwalniających z obowiązku utworzenia PPK

Wezwanie krok po kroku

Sprawdź, czy masz obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK

Wybierz instytucję finansową (wyznaczoną lub inną) zarządzającą PPK

Zawrzyj umowę o zarządzanie PPK

Poinformuj PFR o zawarciu umowy

lub podaj przyczynę niezawarcia umowy

Instytucje finansowe oferujące prowadzenie PPK

Pracodawca dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. Sprawdź, jakie instytucje oferują oszczędzanie w PPK.

Pytania i odpowiedzi dotyczące wezwań

Zamów rozmowę dotyczącą PPK

Dziękujemy za wysłanie formularza

To pole jest wymagane Treść jest zbyt krótka
To pole jest wymagane Treść jest zbyt krótka
To pole jest wymagane Treść jest zbyt krótka
To pole jest wymagane Treść jest zbyt krótka
Wpisz poprawny adres email Treść jest zbyt krótka
To pole jest wymagane Treść jest zbyt krótka
To pole jest wymagane Treść jest zbyt krótka
Zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj jego postanowienia To pole jest wymagane
Captcha musi być zaznaczona!

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH