@@alt

Dla pracownika

Sprawdź, co dla pracownika oznacza wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych – jakie są reguły i koszty udziału w programie.

Dowiedz się więcej
Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Jak działają PPK?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Od kiedy mogę przystąpić do PPK?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Po co wprowadzono PPK?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czy wprowadzenie PPK to kolejna reforma emerytalna?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czy pracownik może wybrać inną instytucję finansową niż ta, którą wybierze pracodawca?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czy będę mógł skorzystać z tych pieniędzy przed ukończeniem 60. roku życia?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Kto zadba o bezpieczeństwo moich środków w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czy pracodawca może stosować różne procenty wpłat dodatkowych dla poszczególnych pracowników, czy też w danej firmie będzie możliwy tylko jeden, ustalony procent wpłat dodatkowych?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Co z osobami będącymi nadal w OFE, a chcącymi przystąpić do PPK? Można być członkiem obu programów?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czy trzeba spełnić jakieś warunki, aby otrzymać dopłaty od państwa?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czy mogę obniżyć swoją wpłatę do PPK?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czy od wpłaty pracodawcy pracownik zapłaci podatek?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Co w przypadku, jeżeli uczestnik PPK nie dożyje wieku emerytalnego?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czy pracodawca będzie informował pracownika o stanie jego rachunku?

@@title
@@alt

Dla pracodawcy

Znajdziesz tu kompletne informacje o obowiązkach pracodawcy i ponoszonych przez niego kosztach. Poznasz też kluczowe terminy obowiązujące Twoją firmę w związku z wprowadzeniem ustawy o PPK i wszystkie inne niezbędne dane.

Dowiedz się więcej
Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Jak działają PPK?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Od kiedy pracodawca ma obowiązek utworzyć PPK?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Po co wprowadzono PPK?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czy wprowadzenie PPK to kolejna reforma emerytalna?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czy pracodawca może zaprzestać dokonywania wpłat do PPK?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Mam jednoosobową działalność i nie zatrudniam pracowników, czy muszę przystąpić do PPK?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Co się stanie, jeśli pracodawca nie wybierze instytucji finansowej?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Gdzie znajdę listę instytucji, w których pracodawca będzie mógł otworzyć PPK?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czy mam naliczać wpłaty do PPK za osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Od jakiej wysokości wynagrodzenia naliczane są wpłaty do PPK?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czy od wypłacanych pracownikowi diet trzeba naliczać wpłaty do PPK?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czy od wpłat pracodawcy do PPK naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Czy pracownicy mają wpływ na wybór instytucji zarządzającej PPK?

Ikona: Okrąg ze znakiem zapytania w środku

Kogo nie dotyczy obowiązek tworzenia PPK?

Materiały
informacyjne

Przejdź do podstrony
Ilustracja narzędzi dla pracodawcy